Vanessa Lundins forskargrupp - Human hematopoes in vitro

I vår forskning studerar vi hur olika signaler i cellernas omgivning styr blodbildning och hur biofysiska faktorer bidrar till utvecklingen av cancer i benmärgen.

Blood Engineer
En metod som används i Vanessas labb är så kallad differentiering av mänskliga inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs).

Om vår forskning

Vår forskning ämnar att förstå human hematopoiesis och ligger i gränssnittet mellan stamcellsbiologi, genetik och biomaterialvetenskap. Vi vill lära oss hur celler kommunicerar och interagerar med varandra och med strukturer i deras mikromiljö, och därefter hur vi kan utnyttja dessa mekanismer för att kontrollera celler i odlingsskålen.

För att härma hematopoiesis i labbet använder vi differentiering av mänskliga inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs). Dessa cellinjer kan lätt expanderas och specificeras till olika blodceller, vilket ger ett möjlighet att skapa patientspecifika sjukdomsmodeller och studera signaleringsvägar i blodbildning.

Med hjälp av helt nya sjukdomsmodeller från patienter med specifika mutationer önskar vi förstå hur vi ska förutspå och förebygga utveckling av blodsjukdomar, samt att få kunskap om vilka mekanismer som är mest lämpliga att angripa med nya läkemedel.

Mer information om forskningen i Vanessa Lundins grupp finns på den engelska sidan.

Gruppledare

Vanessa Lundin

Forskare
Lundin
H7 Medicin, Huddinge
VL
Innehållsgranskare:
2023-03-02