Tim Willinger forskargrupp - Studerar lungimmunitet och inflammation

Vår forskargrupp studerar immunsvar i lungan. Vi vill förstå hur immunsystemet hjälper till att upprätthålla en stabil organfunktion och hur störd immunfunktion orsakar kronisk vävnadsinflammation.

Willinger Group. Photo by Tiphaine Parrot
Tim Willinger forskargrupp. Foto: Tiphaine Parrot

Om vår forskning

Vår forskargrupp studerar immunsvar i lungan. Vi vill förstå hur immunsystemet hjälper till att upprätthålla en stabil organfunktion och hur störd immunfunktion orsakar kronisk vävnadsinflammation. Inflammatoriska sjukdomar i lungan är mycket vanliga, såsom coronavirus-sjukdom 19 (COVID-19) och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Men idag finns inget botemedel för dessa allvarliga sjukdomar hos människan.

Våra studier fokuserar på två typer av immunceller som finns i vävnaden och som var för sig utför specialiserade uppgifter för att upprätthålla funktionen hos vävnaden. De två typerna av immunceller är makrofager och medfödda lymfoida celler. Dessa celler känner av och reagerar på signaler från sin omgivning, såsom mikrober, kostfaktorer och metaboliter. För att göra våra studier mer relevanta för människan, har vi utvecklat innovativa modeller som gör att vi kan studera cellerna och funktionen hos det mänskliga immunsystemet i ett levande multiorgan system.

Mer information om gruppens forskning finns på den engelska sidan

Gruppledare

Tim Willinger

Senior forskare
Willinger
H7 Medicin, Huddinge