Jakob Theorell forskarteam - Autoimmun neurologi

Teamet fokuserar på translationell forskning inom autoimmun neurologi i allmänhet, och autoimmuna encefaliter i synnerhet. Pågående projekt innefattar studier där vi söker identifiera kliniska och immunologiska drag som kan särskilja dessa ovanliga patienter. I teamets projekt ingår även studier av förbättring av klinisk diagnostik och immunocellulära studier med syfte att klargöra sjukdomsmekanismer.

Jakob Theorells team ingår i Jenny Mjösbergs grupp vid Centrum för infektionsmedicin (CIM).

Om vår forskning

Det huvudsakliga intresseområdet för teamet rör autoantikroppsdrivna tillstånd som påverkar centrala nervsystemets funktioner. Dessa tillstånd tenderar att vara antigenspecifika och kan därför slå ut funktionen av enskilda neuronala ytproteiner. Detta betyder att många av tillstånden uppvisar patognomona drag. Dessutom skiljer sig de bakomliggande etiologiska mekanismerna sannolikt från varandra. Patienter med autoantikroppar med LGI1 och CASPR2 (två komponenter i samma spänningskontrollerade kaliumkanalkomplex) har exempelvis olika HLA-associationer, tumörassociationer och demografi. De bakomliggande etiologiska mekanismerna är därmed intressanta att studera från såväl ett kliniskt, fenotypiskt, som immunologiskt perspektiv. 

I nuläget fokuserar teamet på att bygga upp diagnostiska plattformar baserade på levande, transfekterade celler, samt skapa ett nätverk av vetenskapliga och kliniska samarbetspartners i Skandinavien. Teamet ämnar samtidigt att påbörja studier av kliniska och immunologiska aspekter av NMDA-R, LGI1 och GAD65-encefaliter.

Mer information om forskningen i Jakob Theorells team finns på den engelska sidan.

Team leader

Jakob Theorell

Biträdande lektor
Theorell
H7 Medicin, Huddinge

Jakob blev Team leader i Jenny Mjösbergs forskargrupp i april 2022.

Jakob doktorerade i professor Yenan Brycesons grupp från 2010 till 2017, parallellt med sin kliniska utbildning. Hans doktorsavhandling handlade om studier av humana immunbristtillstånd som påverkar lymfocytcytotoxicitet. Efter läkarlegitimation och disputation påbörjade Jakob specialistutbildning i vuxenpsykiatri vid Psykiatri Sydväst, Stockholms Läns Sjukvårdsområde. År 2018 började han arbeta som postdoktoral forskare i Oxford Autoimmune Neurology Group, ledd av professor Sarosh Irani. Under tiden i Oxford var Jakobs huvudfokus lymfocytfunktion och klonalitet i NMDA-R, LGI1 och CASPR2 autoantikroppsassocierad encefalit, samt Neuromyelitis optica.

År 2020 kom Jakob tillbaka till Sverige och återupptog sin kliniska utbildning, parallellt med arbetet som postdoktor hos professor Fredrik Piehls grupp vid institutionen för Klinisk Neurovetenskap vid Karolinska Institutet där han fokuserade på immuncellsfenotypning hos patienter med Myasthenia gravis. När han inte är på jobbet, är Jakob en glad musikant och hemmasnickrare.

 

JT
Innehållsgranskare:
Amalia Kewenter
2022-06-30