Jakob Michaëlsson grupp- studier kring utvecklingen och funktionen hos immunceller

Forskargruppens mål är att förstå hur lymfocyter i det medfödda immunförsvaret utvecklas och regleras under fosterutvecklingen och i vuxna människor, både i hälsa och i sjukdom.

Om vår forskning

Genom att förstå hur immunceller utvecklas och fungerar i de olika stadierna av vårt liv och i olika sjukdomstillstånd, hoppas vi bidra till det som är slutmålet med vår forskning – att använda immunsystemets celler för nya terapier i infektionssjukdomar, cancer och i transplantation.

Vi studerar framförallt hur så kallade Natural Killer (NK) celler och andra medfödda lymfocyter (ILCs) utvecklas och regleras i människans vävnader, samt hur de påverkas av olika sjukdomar, till exempel lungcancer och virusinfektioner.

Mer information om vår forskning finns på den engelskspråkiga sidan

Kontakt gruppledare

Jakob Michaelsson

Senior forskare
Michaelsson
H7 Medicin, Huddinge