Om databasen

Stockholm Breast Reconstruction Database är en online-plattform för detaljerad registrering av bröstrekonstruktioner utförda på sjukhusen i Stockholm. Den ska kunna användas för alla typer av bröstrekonstruktioner av forskare inom t ex bröstkirurgin, plastikkirurgin och onkologin.

Den är uppbyggd för att innehålla information om tumördata, tumörbehandling, rekonstruktionsmetod, komplikationer, reoperationer/revisioner och onkologiskt utfall. Därmed kan den användas till ett stort antal vetenskapliga frågeställningar inom rekonstruktiv bröstkirurgi och för kvalitetskontroll. Jämförelse mellan olika typer av rekonstruktioner kommer att vara möjlig när olika forskargrupper har registrerat sina data i databasen.

Vad registreras i Stockholm Breast Reconstruction Database?

Stockholm Breast Reconstruction Database är en retrospektiv databas som primärt upprättats för att kunna registrera data på bröstcancerpatienter i Stockholmsregionen som genomgått terapeutisk mastektomi med primär rekonstruktion med implantat under åren 1990-2015. För att i framtiden kunna möjliggöra jämförelser mellan olika typer av rekonstruktioner innehåller databasen även variabler om autolog rekonstruktion, såsom LD-lambå med eller utan implantat och fri lambå. Databasen är uppbyggd på sådant sätt att även framtida registrering av profylaktiska mastektomier är möjlig, både sådana som utförs kontralateralt vid ensidig bröstcancer, men även bilateralt profylaktiskt. Variabellistan innehåller information om tumördata, behandlingsdata, rekonstruktionsmetod, kirurgiska och medicinska komplikationer, reoperationer och revisioner, samt uppföljningsdata med onkologiskt utfall.

Var finns Stockholm Breast Reconstruction Database och för vem är den?

Stockholm Breast Reconstruction Database ligger på Pheedit, ett program upphandlat av Karolinska Universitetssjukhuset. Databasen har utarbetats i samarbete med Kliniska Prövningsenheten (KPE) på Onkologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Underhållskostnader för databasen bekostas av projektledaren och registerhållaren Jana de Boniface. Inloggning till databasen ges till forskare som ansökt om ett uttag från databasen hos databasens bedömningsgrupp eller som avser att inom ett projekt mata in data. Bedömningsgruppen består av projektledaren, samt en plastik- och en bröstkirurgisk företrädare från alla tre Stockholmssjukhusen som utför bröstrekonstruktioner inom cancervården. Företrädarna har utsetts av respektive sektionsansvarig. Bedömningsgruppens uppgift är att löpande och vid behov bedöma inkommande ansökningar om datauttag och dataregistrering med syfte att samordna projekt, undvika dubbelarbete, främja samarbete sjukhusen emellan och stödja forskningen i detta område.

Hur lägger man in data i Stockholm Breast Reconstruction Database?

Befintligt register avser enbart primära bröstrekonstruktioner med implantat hos bröstcancerpatienter i Stockholm åren 1990-2015 där huvudmannen är Karolinska Institutet. För att lägga in ny data i Stockholm Breast Reconstruction Database behöver man vara registrerad användare. Inloggningsuppgifter erhålls vid godkänd projektansökan och man erhåller då även en inmatningsmanual som förklarar databasen och variablerna. Ansökan skickas till bedömningsgruppen, se ”Kontakta oss”. Ny data som läggs in i personuppgiftsregistret bör 1) vara godkänt av etikkommittén och 2) vara registrerat hos huvudmannen i enlighet med dataskyddslagen (GDPR). Underlag avseende detta måste föreligga vid ansökan om datainmatning.

Hur får man ut data från Stockholm Breast Reconstruction Database?

Ansökan om datauttag behöver godkännas av databasens bedömningsgrupp, se ”Kontakta oss”. Efter att ansökan har blivit godkänd tar man kontakt med Kliniska Prövningsenheten (KPE) via ctokpe@sll.se. Datauttag kan lämnas i olika format. Själva uttaget bekostas av den som beställer uttaget.

Lilian Pagrot
2024-06-03