Forskargrupp - Katarina Le Blanc

Vår forskning handlar om att bättre förstå hur mesenkymala stromaceller (MSC) kan ha en så pass kraftfull effekt på immunsystemet trots att cellerna försvinner på några dagar. Vi är också intresserade av att hitta ett sätt att kunna mäta om en patient kommer svara väl på MSC-behandling eller vara en av de ca 30% där av okända anledningar MSC inte har en effekt.

Photo of Katarina Le Blanc
Professor Katarina Le Blanc

Forskningsframgångar botar allt fler men innebär inte alltid att man känner sig frisk. En tredjedel av canceröverlevare får kvarstående problem med sina dagliga liv. Vissa får en kronisk inflammatorisk reaktion, s.k. Graft-versus-Host sjukdom; GvHD. som ger stelhet i bindväv, ärrbildning och svårläkta sår. Ca 20% drabbas av kronisk trötthet som inte avhjälps av vila (fatigue) och problem med minne och koncentrationsförmåga (kognitiv dysfunktion). Avsaknad av objektiva mått på symptomen ger problem med Försäkringskassan.

Vi har visat att mesenkymala stromaceller (MSC) hämmar inflammation och återskapar balans mellan immunförsvar och bindväv. Vår forskning handlar om att bättre förstå hur MSC kan ha en så pass kraftfull effekt på immunsystemet trots att cellerna försvinner på några dagar. Vi är också intresserade av att hitta ett sätt att kunna mäta om en patient kommer svara väl på MSC-behandling eller vara en av de ca 30% där av okända anledningar MSC inte har en effekt.

Vi arbetar också mycket med att bygga en produktionsplattform för att kunna använda MSC-läkemedel i kliniska studier.

Mer information finns på vår engelska sida.

Är du intresserad av att donera benmärg för tillverkning av MS-läkemedel så finns mer information här: https://ki.se/forskning/benmargsgivare-sokes-for-klinisk-provning

Forskargruppsledare Katarina Le Blanc

Katarina Le Blanc

Professor/specialistläkare
Le Blanc
H5 Laboratoriemedicin

Group members

Ellen Viveka Iacobaeus

Anknuten till Forskning
Brundin
K8 Klinisk neurovetenskap

Erik Boberg

Anknuten till Forskning
Le Blanc
H5 Laboratoriemedicin

Nadir Kadri

Senior forskningsspecialist
Le Blanc
H5 Laboratoriemedicin

Hitta till oss

Adress

Katarina Le Blancs forskargrupp och laboratorier finns på Karolinska Institutet, ANA Futura, plan 8, Alfred Nobels Allé 8, Flemingsberg.

Utvalda publikationer

Treatment of severe acute graft-versus-host disease with third party haploidentical mesenchymal stem cells.
Le Blanc K, Rasmusson I, Sundberg B, Götherström C, Hassan M, Uzunel M, et al
Lancet 2004 May;363(9419):1439-41

Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement.
Dominici M, Le Blanc K, Mueller I, Slaper-Cortenbach I, Marini F, Krause D, et al
Cytotherapy 2006 ;8(4):315-7

Mesenchymal stem cells for treatment of therapy-resistant graft-versus-host disease.
Ringdén O, Uzunel M, Rasmusson I, Remberger M, Sundberg B, Lönnies H, et al
Transplantation 2006 May;81(10):1390-7

Mesenchymal stem cells for treatment of steroid-resistant, severe, acute graft-versus-host disease: a phase II study.
Le Blanc K, Frassoni F, Ball L, Locatelli F, Roelofs H, Lewis I, et al
Lancet 2008 May;371(9624):1579-86

Multipotent mesenchymal stromal cells and the innate immune system.
Le Blanc K, Mougiakakos D
Nat. Rev. Immunol. 2012 Apr;12(5):383-96