Skip to main content

Forskargrupp - Annika Karlsson

Vi forskar om virologiska och immunologiska mekanismer som påverkar T cellernas funktion och hiv patogenes.

Vi bedriver tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom följande områden: virologi, immunologi (T celler), antiviral terapi, resistensutveckling, virus evolution, virus replikation, och bioinformatik/fylogeni. Genom att använda min kunskap inom flera områden har vi satt upp ett system för att studera interaktionen mellan HIV-specifika T cells svar, T cells patogenes, och virusevolution, med eller utan inflytande av antiviral behandling. Målet med de projekt vi har drivit är att använda avancerade system som tar hänsyn till den genetiska variabiliteten hos virus och värd för att möjliggöra identifiering av ett effektivt immunsvar. I förlängningen hoppas vi att våra forskningsresultat ska ligga till grund för utveckling av nya vaccin eller behandlingsmöjligheter för att bekämpa smittspridning och utveckling av AIDS.

Forskargruppsledare Annika Karlsson

Forskare

Annika Karlsson

Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Annika.Karlsson@ki.se

Gruppmedlemmar

Annika KarlssonForskare
Lydia ScharfAssistent m utbildningsbidrag

Forskningstekniker

  • FACS analysis
  • Intracellular cytokine staining
  • Enzyme-linked Immunospot (ELISPOT) assay
  • proliferation assay
  • killing assay
  • cell culture
  • RT-PCR
  • single genome sequencing
  • cloning

Externa bidragsgivare

Karolinska Institutet, Vetenskapsrådet, Läkare mot AIDS forskningsfond, Magnus Bergvalls Stiftelse, Svenska Läkaresällskapet

Undervisningsuppdrag

Undervisar i medicinsk virologi (ffa HIV), antiviral behandling, och immunologi.

Karolinska Institutet: Läkarprogrammet - Den sjuka människan I och II, Biomedicinprogrammet (kandidat/master)

Biomedicinska analytikerprogrammet, samt enstaka kurser för doktorander forskarstuderande.

Uppsala Universitet: Molekylär infektionsbiologi

Utvalda publikationer

25032686

24493822

22761389

20363973

18354235