Forskargrupp - Annika Karlsson

This page in English

Vi forskar om virologiska och immunologiska mekanismer som påverkar T cellernas funktion och hiv patogenes.

Vi bedriver tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom följande områden: virologi, immunologi (T celler), antiviral terapi, resistensutveckling, virus evolution, virus replikation, och bioinformatik/fylogeni. Genom att använda min kunskap inom flera områden har vi satt upp ett system för att studera interaktionen mellan HIV-specifika T cells svar, T cells patogenes, och virusevolution, med eller utan inflytande av antiviral behandling. Målet med de projekt vi har drivit är att använda avancerade system som tar hänsyn till den genetiska variabiliteten hos virus och värd för att möjliggöra identifiering av ett effektivt immunsvar. I förlängningen hoppas vi att våra forskningsresultat ska ligga till grund för utveckling av nya vaccin eller behandlingsmöjligheter för att bekämpa smittspridning och utveckling av AIDS.

Forskargruppsledare Annika Karlsson

Forskare

Annika Karlsson

Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Annika.Karlsson@ki.se

Gruppmedlemmar

Annika KarlssonForskare
Lydia ScharfAssistent m utbildningsbidrag

Forskningstekniker

  • FACS analysis
  • Intracellular cytokine staining
  • Enzyme-linked Immunospot (ELISPOT) assay
  • proliferation assay
  • killing assay
  • cell culture
  • RT-PCR
  • single genome sequencing
  • cloning

Externa bidragsgivare

Karolinska Institutet, Vetenskapsrådet, Läkare mot AIDS forskningsfond, Magnus Bergvalls Stiftelse, Svenska Läkaresällskapet

Undervisningsuppdrag

Undervisar i medicinsk virologi (ffa HIV), antiviral behandling, och immunologi.

Karolinska Institutet: Läkarprogrammet - Den sjuka människan I och II, Biomedicinprogrammet (kandidat/master)

Biomedicinska analytikerprogrammet, samt enstaka kurser för doktorander forskarstuderande.

Uppsala Universitet: Molekylär infektionsbiologi

Utvalda publikationer

T-bet and Eomes are differentially linked to the exhausted phenotype of CD8+ T cells in HIV infection.
Buggert M, Tauriainen J, Yamamoto T, Frederiksen J, Ivarsson M, Michaëlsson J, et al
PLoS Pathog. 2014 Jul;10(7):e1004251

Multiparametric bioinformatics distinguish the CD4/CD8 ratio as a suitable laboratory predictor of combined T cell pathogenesis in HIV infection.
Buggert M, Frederiksen J, Noyan K, Svärd J, Barqasho B, Sönnerborg A, et al
J. Immunol. 2014 Mar;192(5):2099-108

Combination of immune and viral factors distinguishes low-risk versus high-risk HIV-1 disease progression in HLA-B*5701 subjects.
Norström M, Buggert M, Tauriainen J, Hartogensis W, Prosperi M, Wallet M, et al
J. Virol. 2012 Sep;86(18):9802-16

Interdisciplinary analysis of HIV-specific CD8+ T cell responses against variant epitopes reveals restricted TCR promiscuity.
Hoof I, Pérez C, Buggert M, Gustafsson R, Nielsen M, Lund O, et al
J. Immunol. 2010 May;184(9):5383-91

Broadly immunogenic HLA class I supertype-restricted elite CTL epitopes recognized in a diverse population infected with different HIV-1 subtypes.
Pérez C, Larsen M, Gustafsson R, Norström M, Atlas A, Nixon D, et al
J. Immunol. 2008 Apr;180(7):5092-100

HIVImmunologiMikrobiologiVirologi