NeuroCardioMetabolgruppen

Vår forskning fokuserar på de bakomliggande patofysiologiska mekanismerna bakom diabeteskomplikationer, såsom stroke, endotelialdysfunktion, hjärtsvikt och demenssjukdom.

The NeuroCardioMetabol Group

Forskningen berör även utveckling av nya terapier med fokus på inkretinmedierade effekter. Forskargruppen bedriver translationell forskning med både preklinisk och klinisk forskning som inbegriper prekliniska experimentmodeller, kliniska prövningar i form av randomiserade kontrollerade studier och epidemiologiska studier.

Forskargruppsledare

Thomas Nyström, Professor, gemensamt ledarskap

Cesare Patrone, Docent, gemensamt ledarskap

Gruppmedlemmar

Vladimer Darsalia, Lektor, ansvarig för prekliniska in vivo-aktiviteter

David Nathanson, Senior forskare, ansvarig för klinisk stroke

Martin Larsson, MD, forskarstuderande

Grazyna Lietzau, Postdoc, preklin

Fausto Chiazza, Postdoc, preklin

Ellen Vercalsteren, Postdoc

Alexander Zabala, MD , forskarstuderande

Dimitra Karampatsi, forskarstuderande

Buster Mannheimer, Docent

Cecilia Fahlén Bergh, forskarstuderande

Samverkan

Gruppen har pågående samarbeten med professorerna Gilberto Fisone, Claes-Göran Östensson, Henrik Druid, Tomas Hökfelt, Helena Erlandsson Harris (KI); med forskarna Sergiu-Bogdan, Catrina André Fisahn, Jan Kehr, Camilla Krizhanovskii, Martin Holzman, Ulrik Sartipy, Anna-Norhammar (KI); med professor Jan Eriksson (Uppsala universitet); med professor Carina Mallard och Dr. Maria E Johansson (Göteborgs universitet); med professor Dan Lindholm (Helsingfors universitet); med Dr. Stefania Ceruti och Giulia Magni (University of Milan), Dr Fausto Chiazza och professor Massimo Collino (Turin University) och med professor Mariagrazia Grilli (Novara University). Vi har också pågående samarbete med Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Tyskland, sedan 2011.

Forskningsprojekt

Vi var först med att demonstrera (Nyström et al AJP 2004) att inkretinhormonet glucagon-like peptide-1(GLP-1) förbättrar endotelial funktion hos patienter med typ 2 diabetes(T2D).

Vi var även först med att påvisa inkretin analogers och dipepitidyl peptidase-4 inhibitorers skyddande effekt mot stroke i djurmodeller av T2D(Darsalia et al, Cli Sci 2012; Darsalia et al 2013 Diabetes).

Vi har även visat att patienter med typ 1 diabetes(T1D) har sämre prognos efter bypass kirurgi av koronarkärlen (CABG) än icke diabetiker (Holzmann et al JACC 2015) och att glykemisk kontroll är en stark prediktor för mortalitet hos T1D patienter efter CABG operation (Nyström et al JACC 2015) detta även för T2D patienter (Kuhl et al Int J Cardiol 2015).

Vidare deltar vi i populationsbaserade studier som utvärderar prevalens, incidens och förväntad livslängd hos läkemedelsbehandlade T2D patienter (Norhammar et al, Diabetologia 2016) och effekterna av nya orala glukossänkande läkemedel (Nyström et al, Diabetes obesity and metabolism, 2017).

Vår prekliniska forskning visar att DDP-4 inhibitorernas skyddande effekt vid stroke inte medieras via GLP-1 1 (Darsalia et al Diabetes Obes Metab 2016) utan via SDF1a (Chiazza et al. Cardiovasc Diabetol 2017).

Vi har även påvisat hur T2D negativt påverkar neuroplasticitet och neurogenes vid åldrande (Lietzau et al Psychoneuroendocrinol. 2017 and Acta Neuropathol Commun 2018, Mansouri et al PLOS One 2016, Hussain S et al J Alzheimers Dis. 2014); observationer som kan vara en möjlig bakomliggande faktor till försämrat luktsinne och kognitiv nedsättning som observerats hos T2D patienter.

Forskningsstöd

 1. Diabetesfonden; 2020-2021 (Patrone)
 2. Hjärt-Lungfonden; 2020-2022 (Nyström)
 3. Svensk Förening för Diabetologi; 2019 (Lietzau)
 4. Vetenskapsrådet; 2018-2021 (Patrone)
 5. Hjärt-Lungfonden; 2016-2019 (Nyström)
 6. European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD)/Sanofi European Diabetes Research Programme in Macrovascular Complications; 2019 (Patrone)
 7. Diabetesfonden; 2017 (Nyström)
 8. Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse; 2012-2017 (Patrone)
 9. NovoNordisk foundation; 2018 (Nyström)
 10. EFSD Albert Renold Travel Fellowship Programme to Dr Fausto Chiazza; 2018
 11. Karolinska Institutet (Foundation for Geriatric Diseases); 2019 (Pintana).
 12. KI Stiftelser och Fonder; 2019 (Lietzau)
 13. Åhlén Stiftelse; 2012-2018 (Patrone)
 14. Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor; 2019 (Lietzau)
 15. O. E. och Edla Johanssons Stiftelse; 2016-2018 (Patrone)
 16. Magnus Bergvalls Stiftelse; 2016 (Patrone)
 17. STROKE Riksförbundet; 2018-2020 (Patrone)
 18. Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor; 2017 (Darsalia)
 19. Syskonen Svensson Stiftelse; 2017 (Patrone)
 20. ALF; 2016-2020 (Nyström)
 21. EFSD; 2011 (Darsalia)
 22. EFSD; 2009 and 2013 (Patrone)
 23. Diabetes Wellness; 2010 (Patrone)

Artiklar

Normalisation of glucose metabolism by exendin-4 in the chronic phase after stroke promotes functional recovery in male diabetic mice.
Augestad IL, Dekens D, Karampatsi D, Elabi O, Zabala A, Pintana H, Larsson M, Nyström T, Paul G, Darsalia V, Patrone C
Br J Pharmacol 2021 May;():

Regulation of Glycemia in the Recovery Phase After Stroke Counteracts the Detrimental Effect of Obesity-Induced Type 2 Diabetes on Neurological Recovery.
Augestad IL, Pintana H, Larsson M, Krizhanovskii C, Nyström T, Klein T, Darsalia V, Patrone C
Diabetes 2020 09;69(9):1961-1973

Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and sulfonylureas prevent the progressive impairment of the nigrostriatal dopaminergic system induced by diabetes during aging.
Lietzau G, Magni G, Yoshitake T, Candeias E, Nyström T, Darsalia V, Patrone C, et al
Neurobiol. Aging 2020 May;89():12-23

Glycemic Control in Type 1 Diabetes and Long-Term Risk of Cardiovascular Events or Death After Coronary Artery Bypass Grafting.
Nyström T, Holzmann MJ, Eliasson B, Kuhl J, Sartipy U
J. Am. Coll. Cardiol. 2015 Aug;66(5):535-43

Glycemic Control in Type 1 Diabetes and Long-Term Risk of Cardiovascular Events or Death After Coronary Artery Bypass Grafting.
Nyström T, Holzmann MJ, Eliasson B, Kuhl J, Sartipy U
J. Am. Coll. Cardiol. 2015 Aug;66(5):535-43

Effects of glucagon-like peptide-1 on endothelial function in type 2 diabetes patients with stable coronary artery disease.
Nyström T, Gutniak MK, Zhang Q, Zhang F, Holst JJ, Ahrén B, et al
Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2004 Dec;287(6):E1209-15

Type 2 diabetes impairs odour detection, olfactory memory and olfactory neuroplasticity; effects partly reversed by the DPP-4 inhibitor Linagliptin.
Lietzau G, Davidsson W, Östenson CG, Chiazza F, Nathanson D, Pintana H, et al
Acta Neuropathol Commun 2018 02;6(1):14

Gliptin-mediated neuroprotection against stroke requires chronic pretreatment and is independent of glucagon-like peptide-1 receptor.
Darsalia V, Larsson M, Lietzau G, Nathanson D, Nyström T, Klein T, et al
Diabetes Obes Metab 2016 May;18(5):537-41

The DPP-4 inhibitor linagliptin counteracts stroke in the normal and diabetic mouse brain: a comparison with glimepiride.
Darsalia V, Ortsäter H, Olverling A, Darlöf E, Wolbert P, Nyström T, et al
Diabetes 2013 Apr;62(4):1289-96