Gynekologisk forskargrupp - Elisabeth Epstein

Den gynekologiska forskargruppen bedriver forskning på bred front fokuserat kring fyra huvudteman; ultraljudsdiagnostik, sexuell och reproduktiv hälsa, bäckenbotten, robotkirurgi samt endometrios.

Målet för ultraljudsforskningen är att utveckla ultraljudsdiagnostiken vid gynekologiska sjukdomar så väl cancer som godartade tillstånd för att optimera utnyttjandet av sjukvårdens resurser och att undvika såväl över och underbehandling. Utvärderar nya ultraljudstekniker, bedriva translationell forskning, med syftet att skräddarsy behandlingen för varje enskild patient. Utvärdera spelbaserat lärande och artificiell intelligens/ deep learning vid diagnostik av äggstockstumörer.

Sexuell och reproduktiv hälsa. Vi undersöker: 1/ Om det är säkert att genomföra medicinsk abort i hemmet. 2/ Om vi kan hitta en ny behandlingsform för kvinnor med menstruationsrelaterad smärta och endometrios, en bra behandling skulle medföra stora vinster då många är sjukskrivna p.g.a smärtor. 3/ Konsekvenserna för kvinnor som tidigare genomgått könsstympning, hur upplevs och påverkar det framtida liv (t.ex sexualitet, förlossning). Hur skall dessa kvinnor omhändertas på bästa sätt?

Bäckenbotten, robotkirurgi och endometrios: Syftet med forskningen är att ta reda på om kirurgiskt komplicerade fall har större fördelar och mindre risk för komplikationer med robotkirurgi jämfört med andra operationsmetoder vid hysterektomi och framfall. Jämföra symptom, förekomst av samlagssmärtor, livskvalitet vid olika typer av operationer för livmoderframfall och rekonstruktiv kirurgi efter defektläkta förlossningsskador. Undersöka om ultraljud kan bedöma utbredning av endometrios och prediktera kirurgiska svårigheter.

Elisabeth Epstein

Forskargruppsledare

Gruppmedlemmar

Anna Lundmark Drca

Anna Möller

Bita Eshraghi

Cecilia Berger

Denise Golmann

Erica Smedberg

Ida Bergman

Lena Marions

Malin Brunes

Marie Westergren Söderberg

Marion Ek

Rasmus Green

Lisa Söderman

Emily Benér

Moa Strandberg

Mira Rehal, mira.rehal@regionstockholm.se

Tekla Lind, tekla.lind@regionstockholm.se

Samverkan

 • IETA (International Endometrial Tumour Analysis): Prospektivt internationellt multicenter samarbete inkluderande ett flertal studier.
 • IOTA (International Ovarian Tumour Analysis). Prospektivt internationellt multicenter samarbete inkluderande ett flertal studier.
 • IDEA (International Deep Endometriosis Analysis). Prospektivt internationellt multicenter samarbete inkluderande ett flertal studier.
 • MUSA (Morphological Uterus Sonographic Assessment). Prospektivt internationellt multicenter samarbete inkluderande ett flertal studier.
 • TITANUM (GestaTIonal TrophoblAstic NeoplasIa Ultrasound assessment). Prospektivt internationellt multicenter samarbete
 • PCME (Personalized Cancer Medicine” in Endometrial Cancer). Translationellt projekt i samarbete med Joseph Carlson KI.
 • AI-djupinlärning vid äggstockstumörer i samarbete med KTH (Kevin Smith, pawel Herman, Emir Konuk, Filip Christensen, Elliot Epstein)
 • Precision medicine, BIO-IMAGE databasen vid äggstockscancer (Sci-Life lab, Johan Lindberg, Brinton Seashore-Ludlow)
 • Nationella nätverk avseende könsstympning (Vanja Berggren KI)
 • Internationellt samarbete avseende endometrios (ZEG=Epidemiologiskt centrum för epidemiologisk hälsoforskning, Berlin, Tyskland)

Forskningsprojekt

 • IETA 4: Utvärdera ultraljudets roll vid diagnostik av livmodercancer
 • IOTA: Utvärdera multimodala strategier vid diagnostik av äggstockstumörer
 • IDEA: Utvärdera ultraljudets roll vid diagnostik av djup endometrios
 • TITANUM: Ultraljud för att bedöma prognos vis trofoblast tumörer
 • PCME (Personalized Cancer Medicine” in Endometrial Cancer). Utvärderar ultraljud, biometriska, demografiska, molekylära markörer för att prediktera återfall och dör i livmodercancer
 • SonoQZ (mobil applikation): Utvärdera spelbaserat lärande vid diagnostik av äggstockstumörer
 • AI-maskininlärning: Kan maskininlärning användas för att skilja ultraljudsbilder av godartade från elakartade äggstockstumörer?
 • Precision medicine: Kan cirkulerande tumör DNA, immunceller & AI-bildanalys användas vid diagnos, & behandling av äggstockscancer?
 • Hemabort: Medicinsk abort i hemmet upp till 70 dagars graviditetslängd.Syfte: Att utvärdera effektivitet och acceptans för hemabort vid 64-70 dagars graviditet jämförs med <64 dagar
 • Menstruationsrelaterad bäckensmärta Syfte: Att undersöka effekten av melatonin vid dysmenorre och endometrios
 • Effekter av könsstympning Syfte: att undersöka förlossningsutfall, upplevelse och sexuell funktion hos kvinnor i Sverige som tidigare genomgått könsstympning
 • Endometrios: Minskar opoidkonsumtionen hos patienter med endometrios som genomgår operation hysterektomi?
 • Robotkirurgi: Att undersöka fördelarna med robot jämfört med övriga minimalinvasiva metoder avseende komplikationer hos patienter med borttagande av livmodern
 • Defektläkta förlossningsskador: En randomiserad kontrollerad behandlingsstudie avseende mellangårdsbristningar som spricker upp, där vi jämför konservativ behandling (sårvård och antibiotika) mot att omedelbart sy om bristningen.
 • TVT-Slyngplastik vid inkontinens: långtidsuppföljning och komplikationer ur ett populationsperspektiv
 • Apikal prolaps: Vilken operationsmetod har bäst utfall och störst risk för recidiv?

Forskningsstöd

 • Cancerfonden
 • Vetenskapsrådet
 • ALF-medicin
 • ALF-Hälsa Medicin Teknik (i samarbete med KTH)
 • AFA, Region Stockholm-Gotland
 • Radiumhemmets forskningsfonder

Artiklar

Combination of Proactive Molecular Risk Classifier for Endometrial cancer (ProMisE) with sonographic and demographic characteristics in preoperative prediction of recurrence or progression of endometrial cancer.
Eriksson LSE, Nastic D, Lindqvist PG, Imboden S, Järnbert-Pettersson H, Carlson JW, Epstein E
Ultrasound Obstet Gynecol 2021 Sep;58(3):457-468

Ultrasound image analysis using deep neural networks for discriminating between benign and malignant ovarian tumors: comparison with expert subjective assessment.
Christiansen F, Epstein EL, Smedberg E, Åkerlund M, Smith K, Epstein E
Ultrasound Obstet Gynecol 2021 01;57(1):155-163

Validation of models to diagnose ovarian cancer in patients managed surgically or conservatively: multicentre cohort study.
Van Calster B, Valentin L, Froyman W, Landolfo C, Ceusters J, Testa AC, Wynants L, Sladkevicius P, Van Holsbeke C, Domali E, Fruscio R, Epstein E, et al
BMJ 2020 07;370():m2614

Interobserver agreement of transvaginal ultrasound and magnetic resonance imaging in local staging of cervical cancer.
Pálsdóttir K, Fridsten S, Blomqvist L, Alagic Z, Fischerova D, Gaurilcikas A, Hasselrot K, Jäderling F, Testa AC, Sundin A, Epstein E
Ultrasound Obstet Gynecol 2021 Nov;58(5):773-779

Impact of hysterectomy on analgesic, psychoactive and neuroactive drug use in women with endometriosis: nationwide cohort study.
Brunes M, Altman D, Pålsson M, Söderberg MW, Ek M
BJOG 2021 04;128(5):846-855

Effects of Obesity on Peri- and Postoperative Outcomes in Patients Undergoing Robotic versus Conventional Hysterectomy.
Brunes M, Johannesson U, Häbel H, Söderberg MW, Ek M
J Minim Invasive Gynecol 2021 02;28(2):228-236

Associations Between Childbirth and Urinary Incontinence After Midurethral Sling Surgery.
Bergman I, Westergren Söderberg M, Lundqvist A, Ek M
Obstet Gynecol 2018 02;131(2):297-303

Prevalence and impact of dysmenorrhea in Swedish adolescents.
Söderman L, Edlund M, Marions L
Acta Obstet Gynecol Scand 2019 02;98(2):215-221

Validity of self-reported endometriosis and endometriosis-related questions in a Swedish female twin cohort.
Saha R, Marions L, Tornvall P
Fertil. Steril. 2017 01;107(1):174-178.e2

Heritability of endometriosis.
Saha R, Pettersson HJ, Svedberg P, Olovsson M, Bergqvist A, Marions L, et al
Fertil. Steril. 2015 Oct;104(4):947-952

Safety of Dienogest and Other Hormonal Treatments for Endometriosis in Real-World Clinical Practice (VIPOS): A Large Noninterventional Study.
Heinemann K, Imthurn B, Marions L, Gerlinger C, Becker K, Moehner S, Faustmann T
Adv Ther 2020 05;37(5):2528-2537

EE
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-11-21