Gynekologisk forskargrupp - Elisabeth Epstein

Den gynekologiska forskargruppen bedriver forskning på bred front fokuserat kring fyra huvudteman; ultraljudsdiagnostik, sexuell och reproduktiv hälsa, bäckenbotten, robotkirurgi samt endometrios.

Målet för ultraljudsforskningen är att utveckla ultraljudsdiagnostiken vid gynekologiska sjukdomar så väl cancer som godartade tillstånd för att optimera utnyttjandet av sjukvårdens resurser och att undvika såväl över och underbehandling. Utvärderar nya ultraljudstekniker, bedriva translationell forskning, med syftet att skräddarsy behandlingen för varje enskild patient. Utvärdera spelbaserat lärande och artificiell intelligens/ deep learning vid diagnostik av äggstockstumörer.

Sexuell och reproduktiv hälsa. Vi undersöker: 1/ Om det är säkert att genomföra medicinsk abort i hemmet. 2/ Om vi kan hitta en ny behandlingsform för kvinnor med menstruationsrelaterad smärta och endometrios, en bra behandling skulle medföra stora vinster då många är sjukskrivna p.g.a smärtor. 3/ Konsekvenserna för kvinnor som tidigare genomgått könsstympning, hur upplevs och påverkar det framtida liv (t.ex sexualitet, förlossning). Hur skall dessa kvinnor omhändertas på bästa sätt?

Bäckenbotten, robotkirurgi och endometrios: Syftet med forskningen är att ta reda på om kirurgiskt komplicerade fall har större fördelar och mindre risk för komplikationer med robotkirurgi jämfört med andra operationsmetoder vid hysterektomi och framfall. Jämföra symptom, förekomst av samlagssmärtor, livskvalitet vid olika typer av operationer för livmoderframfall och rekonstruktiv kirurgi efter defektläkta förlossningsskador. Undersöka om ultraljud kan bedöma utbredning av endometrios och prediktera kirurgiska svårigheter.

Elisabeth Epstein

Forskargruppsledare

Gruppmedlemmar

Anna Lundmark Drca

Anna Möller

Bita Eshraghi

Cecilia Berger

Denise Golmann

Erica Smedberg

Hampus Josefsson

Ida Bergman

Lena Marions

Lisa Söderman

Malin Brunes

Marie Westergren Söderberg

Marion Ek

Mira Rehal

Nina Betzler

Peter Anfelter

Rasmus Green

Sara Velandia Johansson

Anna Marklund

Samverkan

 • IETA (International Endometrial Tumour Analysis): Prospektivt internationellt multicenter samarbete inkluderande ett flertal studier.
 • IOTA (International Ovarian Tumour Analysis). Prospektivt internationellt multicenter samarbete inkluderande ett flertal studier.
 • IDEA (International Deep Endometriosis Analysis). Prospektivt internationellt multicenter samarbete inkluderande ett flertal studier.
 • MUSA (Morphological Uterus Sonographic Assessment). Prospektivt internationellt multicenter samarbete inkluderande ett flertal studier.
 • TITANUM (GestaTIonal TrophoblAstic NeoplasIa Ultrasound assessment). Prospektivt internationellt multicenter samarbete
 • PCME (Personalized Cancer Medicine” in Endometrial Cancer). Translationellt projekt i samarbete med Joseph Carlson KI.
 • AI-djupinlärning vid äggstockstumörer i samarbete med KTH (Kevin Smith, Filip Christensen, Elliot Epstein)
 • Precision medicine, bio-image databas vid äggstockscancer (Kalloniemi gruppen KI)
 • Nationella nätverk avseende könsstympning (Vanja Berggren KI)
 • Internationellt samarbete avseende endometrios (ZEG=Epidemiologiskt centrum för epidemiologisk hälsoforskning, Berlin, Tyskland)

Forskningsprojekt

 • IETA 4: Utvärdera ultraljudets roll vid diagnostik av livmodercancer
 • IOTA: Utvärdera multimodala strategier vid diagnostik av äggstockstumörer
 • IDEA: Utvärdera ultraljudets roll vid diagnostik av djup endometrios
 • TITANUM: Ultraljud för att bedöma prognos vis trofoblast tumörer
 • PCME (Personalized Cancer Medicine” in Endometrial Cancer). Utvärderar ultraljud, biometriska, demografiska, molekylära markörer för att prediktera återfall och dör i livmodercancer
 • SonoQZ (mobil applikation): Utvärdera spelbaserat lärande vid diagnostik av äggstockstumörer
 • AI-maskininlärning: Kan maskininlärning användas för att skilja ultraljudsbilder av godartade från elakartade äggstockstumörer?
 • Precision medicine: Kan cirkulerande tumör DNA, immunceller & AI-bildanalys användas vid diagnos, & behandling av äggstockscancer?
 • Hemabort: Medicinsk abort i hemmet upp till 70 dagars graviditetslängd.Syfte: Att utvärdera effektivitet och acceptans för hemabort vid 64-70 dagars graviditet jämförs med <64 dagar
 • Menstruationsrelaterad bäckensmärta Syfte: Att undersöka effekten av melatonin vid dysmenorre och endometrios
 • Effekter av könsstympning Syfte: att undersöka förlossningsutfall, upplevelse och sexuell funktion hos kvinnor i Sverige som tidigare genomgått könsstympning
 • Endometrios: Minskar opoidkonsumtionen hos patienter med endometrios som genomgår operation hysterektomi?
 • Robotkirurgi: Att undersöka fördelarna med robot jämfört med övriga minimalinvasiva metoder avseende komplikationer hos patienter med borttagande av livmodern
 • Defektläkta förlossningsskador: En randomiserad kontrollerad behandlingsstudie avseende mellangårdsbristningar som spricker upp, där vi jämför konservativ behandling (sårvård och antibiotika) mot att omedelbart sy om bristningen.
 • TVT-Slyngplastik vid inkontinens: långtidsuppföljning och komplikationer ur ett populationsperspektiv
 • Apikal prolaps: Vilken operationsmetod har bäst utfall och störst risk för recidiv?

Forskningsstöd

 • Innovationsfonden
 • ALF-medicin
 • AFA, Region Stockholm-Gotland
 • Radiumhemmets forskningsfonder

Artiklar

Ultrasound characteristics of endometrial cancer as defined by International Endometrial Tumor Analysis (IETA) consensus nomenclature: prospective multicenter study.
Epstein E, Fischerova D, Valentin L, Testa AC, Franchi D, Sladkevicius P, et al
Ultrasound Obstet Gynecol 2018 06;51(6):818-828

Can dynamic contrast-enhanced ultrasound (DCE-US) improve diagnostic performance in endometrial cancer staging? A proof of concept.
Green RW, Epstein E
Ultrasound Obstet Gynecol 2019 Oct;():

Risk of complications in patients with conservatively managed ovarian tumours (IOTA5): a 2-year interim analysis of a multicentre, prospective, cohort study.
Froyman W, Landolfo C, De Cock B, Wynants L, Sladkevicius P, Epstein E, et al
Lancet Oncol. 2019 Mar;20(3):448-458

Clinical and Ultrasound Characteristics of the Microcystic Elongated and Fragmented (MELF) Pattern in Endometrial Cancer According to the International Endometrial Tumor Analysis (IETA) criteria.
Eriksson LSE, Nastic D, Frühauf F, Fischerova D, Nemejcova K, Bono F, et al
Int. J. Gynecol. Cancer 2019 01;29(1):119-125

Does the choice of suture material matter in anterior and posterior colporrhaphy?
Bergman I, Söderberg MW, Kjaeldgaard A, Ek M
Int Urogynecol J 2016 Sep;27(9):1357-65

Cervical amputation versus vaginal hysterectomy: a population-based register study.
Bergman I, Söderberg MW, Kjaeldgaard A, Ek M
Int Urogynecol J 2017 Feb;28(2):257-266

Associations Between Childbirth and Urinary Incontinence After Midurethral Sling Surgery.
Bergman I, Westergren Söderberg M, Lundqvist A, Ek M
Obstet Gynecol 2018 02;131(2):297-303

Prevalence and impact of dysmenorrhea in Swedish adolescents.
Söderman L, Edlund M, Marions L
Acta Obstet Gynecol Scand 2019 02;98(2):215-221

Validity of self-reported endometriosis and endometriosis-related questions in a Swedish female twin cohort.
Saha R, Marions L, Tornvall P
Fertil. Steril. 2017 01;107(1):174-178.e2

Heritability of endometriosis.
Saha R, Pettersson HJ, Svedberg P, Olovsson M, Bergqvist A, Marions L, et al
Fertil. Steril. 2015 Oct;104(4):947-952