Synestesi och koppling till autism, perception och mental hälsa

Synestesiteamet på KIND undersöker likheter och skillnader mellan synestesi och autism respektive höga autistiska drag. Till exempel undersöks hur sinnesinformation bearbetas och integreras hos personer med synestesi eller autism och deras tvillingar.

Tvillingstudien om synestesi och autism

I den här studien undersöker vi synestesi och dess kopplingar till förändrad bearbetning av sinnesintryck, bättre minne och kreativitet. Vi utforskar också dess kopplingar till neuropsykiatriska tillstånd som autismspektrumtillstånd och andra tillstånd, såsom tvångssyndrom eller ångestsyndrom.

Genom att undersöka tvillingar som skiljer sig i synestesi eller autism/autistiska drag kan vi dessutom uppskatta inflytandet av miljö- och arvsfaktorer.

I studien ingår en magnetkameraundersökning, psykologiska test och flera test på en dator där det också spåras deltagarnas ögonrörelser. Att delta i alla dessa deltest tar en heldag. Resan och övernattning samt lunch betalas av oss, samt kompensation av deltagarna i form av GoGift presentkort (2 X 500kr).

Är du tvilling och intresserad av att delta eller veta mer om studien? Kontakta gärna doktorand Hjalmar Nobel Norrman på hjalmar.nobel@ki.se eller telefon 08 524 860 34 (mån-fre 10-16).

Illustration synestesi

Vad är synestesi?

Länkar du automatiskt bokstäver, siffror, eller veckodagar till specifika färger? Eller bildar årets månader en särskild form när du planerar till exempel en resa? Då kan du tillhöra de ungefär fyra procent av befolkningen som har synestesi. Från en tidig ålder bildar personer med synestesi kopplingar mellan olika koncept, som till exempel mellan siffror och färger. Även om dessa kopplingar kan vara känsligare för förändring tidigt i livet, tenderar de att bli mer stabila med åldern. För ett barn kan till exempel färgupplevelsen av en siffra skifta – men i vuxen ålder kommer den siffran konsekvent och automatiskt leda till upplevelsen av samma specifika färg.

Synestesi och autism

Synestesi är inte en diagnos och är vanligtvis inte kopplat till problem i vardagen men kan leda till ökad kreativitet och förbättrat minne i vissa sammanhang. Synestesi är vanligare hos personer med vissa neuropsykiatriska diagnoser, som autism och ångest. I likhet med många personer med autism har synesteter dessutom i genomsnitt en ökad uppmärksamhet för detaljer och ökad känslighet för sinnesintryck.

Telefonintervjustudie om synestesi hos personer med autismspetrumdiagnos

I en kvalitativ studie som genomförs via telefon och online undersöker vi synestesi och perception in vardagen hos personer som har en bekräftad autismspektrumdiagnos och tror sig uppleva synestesi. Studien består av tre delar:

  • En telefonintervju på cirka 30-40 minuter där vi frågar om bland annat synestesi, sensorisk känslighet, minne och talanger.
  • Ett frågeformulär som görs online, tar cirka 20-30 minuter och handlar om synestetiska upplevelser, vanor, olika beteenden och tolkning av intryck.
  • Ett test som görs online eller via telefon (beroende på vilken typ av synestesi man har) där man väljer färger eller beskriver sina synestetiska upplevelser vilket tar cirka 20-30 minuter.

Som ersättning för deltagandet får man ett GoGift presentkort (350kr).

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om studien?  Kontakta gärna doktorand Hjalmar Nobel Norrman på hjalmar.nobel@ki.se eller telefon 08 524 860 34 (mån-fre 10-16). 

Gruppbild av synesestiteamet på KIND

Synestesiteamet på KIND

Vi är ett forskningsteam på KIND som forskar om kopplingar mellan synestesi, autism, perception och mental hälsa. Vi använder hjärnavbildning, blickspårning, kognitiv testning och andra metoder för att undersöka likheter och skillnader mellan synestesi och autism respektive höga autistiska drag. Till exempel undersöker vi hur sinnesinformation bearbetas och integreras hos personer med synestesi eller autism och deras tvillingar, inklusive underliggande hjärnmekanismer. Vi studerar också minne, kreativitet och andra styrkor med koppling till båda tillstånden, samt fördelar och nackdelar med synestesi i vardagen.

Kontakta synestesiteamet

Janina Neufeld

Senior forskare
Neufeld
K6 Kvinnors och barns hälsa

Manuel Oliva

Amanuens
Neufeld
K6 Kvinnors och barns hälsa

Hjalmar Nobel Norrman

Forskningsassistent
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Andrea Niman

Forskningsassistent
JN
Innehållsansvarig:
2023-03-09