Synestesi och koppling till autism, perception och mental hälsa

Synestesiteamet på KIND är ett forskningsteam som undersöker kopplingar mellan synestesi, autism, perception och mental hälsa. Vi använder hjärnavbildning, eyetracking, kognitiv testning och andra metoder för att undersöka likheter och skillnader mellan synestesi och autism/autistiska drag.

Illustration synestesi

Vad är synestesi?

Länkar du automatiskt bokstäver, siffror, eller veckodagar till specifika färger? Eller bildar årets månader en särskild form när du planerar till exempel en resa? Då kan du tillhöra de ungefär fyra procent av befolkningen som har synestesi.  Synestesi kännetecknas av konsekventa och automatiska kopplingar mellan olika sensoriska intryck eller koncept, som till exempel mellan siffror och färger. Det innebär att en person med siffra-färgsynestesi alltid upplever samma färg när hen ser en viss siffra. Vilken färg man upplever skiljer sig dock mellan olika ”synesteter” som personer med synestesi också kallas.  För barn kan dessa kopplingar vara mer föränderliga, men de tenderar att bli stabila i vuxen ålder.

Synestesi och autism

Synestesi är inte en diagnos och är vanligtvis inte kopplat till problem i vardagen. Tvärtom kan det leda till ökad kreativitet och förbättrat minne i vissa sammanhang. Synestesi är vanligare hos personer med vissa psykiatriska diagnoser, som autism och ångesttillstånd. I likhet med många personer med autism har synesteter dessutom i genomsnitt en ökad uppmärksamhet för detaljer och ökad känslighet för till exempel ljud eller ljus.

Pågående tvillingstudie om synestesi och autism

I den här studien undersöker vi likheter och skillnader mellan synestesi och autism/ autistiska drag, samt rollen av genetiken och miljön i kopplingen mellan synestesi och autism. Vidare undersöker vi kopplingar undersöker vi sambandet mellan synestesi och bearbetning av sensoriska intryck, bättre minne och kreativitet.

Genom att undersöka tvillingar som skiljer sig i synestesi eller autism/autistiska drag kan vi uppskatta inflytandet av miljö- och arvsfaktorer.

I studien ingår en MRI-undersökning, psykologiska test och eyetracking. Att delta i studien tar en heldag, och vi betalar resa, övernattning och lunch. Deltagare kompenseras även med GoGift presentkort (2 x 500 kr/person).

Är du tvilling och intresserad av att delta eller veta mer om studien? Kontakta gärna Hjalmar Nobel Norrman (doktorand) på hjalmar.nobel@ki.se eller telefon 08-524 82 874 (mån-fre 10-16).

Pågående intervjustudie om synestesi hos personer med autismspektrumdiagnos

Vi undersöker synestesi och perception i vardagen hos personer som har en bekräftad autismspektrumdiagnos och tror sig uppleva synestesi. Det är en kvalitativ studie som görs via telefon och online. Studien består av tre delar:

  • En telefonintervju (cirka 30-40 minuter) där vi frågar om bland annat synestesi, sensorisk känslighet och särskilda talanger.
  • Ett frågeformulär som görs online (cirka 20-30 minuter) som handlar om synestetiska upplevelser, vanor, olika beteenden och tolkning av intryck.
  • Ett test som görs online eller via telefon (beroende på vilken typ av synestesi man har) där man väljer färger eller beskriver sina synestetiska upplevelser (cirka 20-30 minuter).

Deltagande kompenseras med ett GoGift presentkort (350kr).

Är du intresserad av att delta eller veta mer om studien? Kontakta gärna Hjalmar Nobel Norrman (doktorand) på hjalmar.nobel@ki.se eller telefon 08-524 82 874 (mån-fre 9-17).

Synestesiteamet på KIND

Vi är ett forskningsteam på KIND som undersöker kopplingar mellan synestesi, autism, perception och mental hälsa. Vi använder hjärnavbildning, eyetracking, kognitiv testning och andra metoder för att undersöka likheter och skillnader mellan synestesi och autism/autistiska drag. Till exempel använder vi MRI för att undersöka hur visuell information bearbetas och integreras hos personer med antingen synestesi eller autism, och deras respektive tvillingar. Vi studerar också minne, kreativitet och andra styrkor kopplade till båda tillstånden, samt fördelar och nackdelar med synestesi i vardagen. Vidare forskar vi om mekanismerna bakom sensorisk överkänslighet hos personer med autism eller synestesi, samt sambandet mellan synestesi och andra psykiatriska tillstånd som tvångssyndrom och ångestsyndrom.

Gruppbild av synesestiteamet på KIND

Kontakta synestesiteamet

Profile image

Janina Neufeld

Senior Forskare
Profile image

Manuel Oliva

Postdoktor
Profile image

Hjalmar Nobel Norrman

Forskningsassistent;Doktorand
Profile image

Yating Huang

Doktorand

Andrea Niman

Forskningsassistent