Translationell barncancerforskning

Det övergripande målet med vår forskning är att få fler barn att överleva cancer och allvarliga hematologiska sjukdomar (histiocytoser). Vi har flera projekt rörande olika aspekter av dessa sjukdomar på klinisk, molekylär och cellulär nivå samt även klinisks prövningar. Mer information om våra forskningsområden finns i länkarna nedan:

  • Epitranscriptomics in akute lymfoblastic leukemia. PI: Frida Holm

 

Medlemmar i forskargruppen

Nikolas Herold, MD, PhD, barnläkare, docent
Anette Langebäck, PhD, forskningssamordnare
Ingrid Lilienthal, MD, PhD, post doc
Siliva Angori, PhD, post doc
Rakan Naboulsi, PhD, post doc
Magdalena Barbachowska, PhD, post doc
Nikolaos Tsesmetzis, doktorand
Agnes Luise Sorteberg, doktorand
Hala Habash, doktorand
Dawei Song, PhD, Post doc
Linnea Ek, barnläkare, doktorand

Fredrik Baecklund, MD, PhD, specialistläkare, anknuten forskare
Karin Henning MD, barnläkare, doktorand
Maria Sjöborg Alpman, MD, barnläkare, doktorand
Agneta Månsson-Broberg, MD, PhD, överläkare, adjungerad adjunkt

Jan-Inge Henter, MD, PhD, barnläkare, professor
Désirée Gavhed, PhD, senior forskningsspecialist/avdelningsadministratör
Tatiana von Bahr Greenwood MD, PhD, Barnläkare, anknuten forskare
Alexandra Löfstedt, MD, Doktorand
Malin Sveijer, Md, barnläkare, doktorand

Magdalini Lourda, PhD, senior forskningsspecialist, adjungerad
Daniel Hagey, PhD, post doc, adjungerad
Elisabet Bergsten, PhD, data manager
Indranil Sinha, PhD, bioinformatiker

Frida Holm, PhD, forskarassistent
Sabina Enlund, doktorand

Shahrzad Shirazi Fard, PhD, biträdande lektor

 

Alumni

Lars Ährlund-Richter PhD, professor emeritus
Marie Meeths, MD, PhD, barnläkare
AnnaCarin Horne, MD, PhD, barnläkare
Selma Olsson Åkefeldt, MD, PhD, barnläkare
Maja Ideström, MD, PhD, barnläkare
Egle Kvedaraite, MD, PhD

Izabela Lewalski
2023-04-27