Utvecklingsbiologi och Reproduktiv medicin

Forskargruppen Utvecklingsbiologi och Reproduktiv medicin leds av Qiaolin Deng på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Qiaolin Deng's research group

Gruppmedlemmar

Qiaolin Deng – Forskargruppsledare, Forskarassistent

Shangli Chen – Postdoc

Han-pin Pui – Postdoc

Yu Pei – Forskningsassistent

Alumni

  • Geng Chen – Postdoc
  • Julia Aguila-Benitez – Postdoc
  • Marlene Yilmaz – Student
  • Mathias Ahlqvist – Student

Kontakt

Qiaolin Deng

Senior forskare
Utvecklingsbiologi och reproduktiv medicin
C3 Fysiologi och farmakologi
QD
Innehållsgranskare:
2023-07-13