Utvecklingsbiologi och Reproduktiv medicin

This page in English

Forskargruppen Utvecklingsbiologi och Reproduktiv medicin leds av Qiaolin Deng på institutionen för fysiologi och farmakologi. 
Läs mer om forskargruppen på engelska.

Gruppmedlemmar

Qiaolin Deng Forskargruppsledare, Forskarassistent
Shangli Chen Postdoc
Han-pin Pui Postdoc
Yu Pei Forskningsassistent

Alumni

Geng Chen Postdoc
Julia Aguila-Benitez Postdoc
Marlene Yilmaz Student
Mathias Ahlqvist Student

 

Kontakt

Forskarassistent

Qiaolin Deng

Enhet: Deng Qiaolin grupp - Utvecklingsbiologi och Reproduktiv medicin
E-post: Qiaolin.Deng@ki.se