Utvecklingsbiologi och regenerativ medicin

Forskargruppen utvecklingsbiologi och regenerativ medicin leds av Igor Adameyko på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Mer information om forskargruppen finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Kontakt

Igor Adameyko

Senior forskare
Utvecklingsbiologi och regenerativ medicin
C3 Fysiologi och farmakologi
IA
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2023-08-31