Hjärnan efter kirurg och trauma - neuroinflammation, kognitiv svikt och demens

Vår forskargrupp, som leds av Lars I Eriksson, kartlägger effekterna av kirurgiskt trauma på hjärnans immunsystem samt kognitiva processer. Vi beskriver hur denna effekt uppstår och hur den kan förebyggas med nya farmakologiska priniciper.

Läs mer om vår forskning på den engelska sidan The human brain after anaesthesia and surgery.

En vanlig komplikation i efterförloppet till kirurgi är långvarig nedsättning av högre hjärnfunktioner som drabbar minne, inlärning samt koncentrationsförmåga och som i enstaka fall kan leda till demens.

Kirurgi utlöser en lokal inflammatorisk reaktion som är nödvändig för vävnadsåterhämtning och läkning. Denna reaktion sprids snabbt av immunceller och signalämnen till andra delar av kroppen, inklusive hjärnan och orsakar där förändringar i hjärnans immunsystem med åtföljande kognitiv svikt och risk för demens.

Med avancerade cell- samt molekylärbiologiska modeller samt fysiologiska mätningar på kirurgiska patienter kartlägger vi effekterna av kirurgiskt trauma på hjärnans immunsystem samt kognitiva processer. Vi beskriver i detalj hur denna effekt uppstår och hur den kan förebyggas med nya farmakologiska principer. Parallellt överförs kunskapen till kirurgiska patienter med stöd av avancerad bildbehandling (PET-teknik) i kombination med tester av immunsystemets funktion i liqour och blod samt kognitiv förmåga för att kartlägga immunsystemet och hur olika aktiveringsmönster relaterar till minne- och inlärningspåverkan hos patienter efter kirurgi.

Ny kunskap inom folkhälsa fås genom att med hjälp av stora nationella hälso- och sjukvårds-register identifiera utsatta riskgrupper. På så vis skapas nya och breda behandlingsprogram för bättre och säkrare vård samband med kirurgi.

Gruppmedlemmar

  Lars I Eriksson

  MD, PhD, FRCA, Professor och FoU-chef, överläkare vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetsjukhuset
  Anestesiologi
  C3 Fysiologi och farmakologi

  Anette Ebberyd

  Forskningsingenjör
  Anestesiologi
  C3 Fysiologi och farmakologi

  Garikoitz Azkona

  PhD, Gästforskare

  Marta Gómez

  PhD, Forskarassistent
  073-574 25 97

  Jessica Kåhlin

  MD, PhD, överläkare, anknuten till forksning
  Anestesiologi
  C3 Fysiologi och farmakologi

  Souren Mkrtchian

  PhD, senior forskare
  Farmakogenetik
  C3 Fysiologi och farmakologi

  Andreas Wiklund

  MD, PhD, överläkre, anknuten till forskning
  Anestesiologi
  C3 Fysiologi och farmakologi

  Kontakt

  Lars I Eriksson

  Professor/överläkare