Farmakologisk kväveoxidforskning

Forskningen i vår grupp syftar till att utforska den fysiologiska och terapeutiska betydelsen av en alternativ bildningsväg för signalsubstansen kvävemonoxid (NO) som vi funnit.

Vår kropp bildar NO genom specifika enzym, sk NO syntas. Detta NO deltar i reglering av ffa hjärtkärlfunktion och metabola funktioner.

Vi har funnit en tidigare helt okänd bildningsväg för NO som inte innefattar några NO syntas. Istället bildas NO från de enkla jonerna nitrat (NO3-) och nitrit (NO2-) genom sk reduktion. Nitrat finns naturligt i vissa specifika grönsaker och genom att öka intaget av nitrat i kosten kan vi också öka NO signalering vilket bl.a leder till sänkt blodtryck och ökad mitokondrieeffektivitet.

Vi kartlägger betydelsen av nitrat och nitrit vid hälsa och sjukdom med målsättningen att finna nya strategier för att förebygga och behandla hjärtkärlsjukdom och metabol dysfunktion.

Samarbeten

Vi samarbetar med forskargruppen Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa (länken går till en sida på engelska).

Anslagsgivare

Senaste publikationer

Decreased leukocyte recruitment by inorganic nitrate and nitrite in microvascular inflammation and NSAID-induced intestinal injury.
Jädert C, Petersson J, Massena S, Ahl D, Grapensparr L, Holm L, et al
Free Radic. Biol. Med. 2012 Feb;52(3):683-692

Intragastric nitration by dietary nitrite: implications for modulation of protein and lipid signaling.
Rocha BS, Gago B, Barbosa RM, Lundberg JO, Radi R, Laranjinha J
Free Radic. Biol. Med. 2012 Feb;52(3):693-698

Dietary nitrate - a slow train coming.
Weitzberg E, Lundberg JO
J. Physiol. (Lond.) 2011 Nov;589(Pt 22):5333-4

Supplementation with nitrate and nitrite salts in exercise: a word of caution.
Lundberg JO, Larsen FJ, Weitzberg E
J. Appl. Physiol. 2011 Aug;111(2):616-7

Mitochondrial oxygen affinity predicts basal metabolic rate in humans.
Larsen FJ, Schiffer TA, Sahlin K, Ekblom B, Weitzberg E, Lundberg JO
FASEB J. 2011 Aug;25(8):2843-52

Increased plasma and salivary nitrite and decreased bronchial contribution to exhaled NO in pulmonary arterial hypertension.
Malinovschi A, Henrohn D, Eriksson A, Lundberg JO, Alving K, Wikström G
Eur. J. Clin. Invest. 2011 Aug;41(8):889-97

Measurement of luminal nitric oxide in the uterine cavity using a silicon balloon catheter.
Sioutas A, Gemzell-Danielsson K, Lundberg JO, Ehrén I
Nitric Oxide 2011 May;24(4):213-6

Dietary nitrite in nitric oxide biology: a redox interplay with implications for pathophysiology and therapeutics.
Rocha BS, Gago B, Pereira C, Barbosa RM, Bartesaghi S, Lundberg JO, et al
Curr Drug Targets 2011 Aug;12(9):1351-63

Arginase inhibition restores in vivo coronary microvascular function in type 2 diabetic rats.
Grönros J, Jung C, Lundberg JO, Cerrato R, Ostenson CG, Pernow J
Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2011 Apr;300(4):H1174-81

Gruppmedlemmar

Jon Lundberg – Professor

Chiara Moretti – Doktorand, Doktorand, marie curie

Carina Nihlen – Laboratorieassistent

Annika Olsson – Laboratorieassistent

Michaela Sundqvist – Doktorand

Eddie Weitzberg – Professor

Kontakt

Profile image

Jon Lundberg

Professor
852487952
JL
Innehållsgranskare:
2022-10-26