Farmakologisk kväveoxidforskning

This page in English

Forskningen i vår grupp syftar till att utforska den fysiologiska och terapeutiska betydelsen av en alternativ bildningsväg för signalsubstansen kvävemonoxid (NO) som vi funnit.

Vår kropp bildar NO genom specifika enzym, sk NO syntas. Detta NO deltar i reglering av ffa hjärtkärlfunktion och metabola funktioner.

Vi har funnit en tidigare helt okänd bildningsväg för NO som inte innefattar några NO syntas. Istället bildas NO från de enkla jonerna nitrat (NO3-) och nitrit (NO2-) genom sk reduktion. Nitrat finns naturligt i vissa specifika grönsaker och genom att öka intaget av nitrat i kosten kan vi också öka NO signalering vilket bl.a leder till sänkt blodtryck och ökad mitokondrieeffektivitet. 

Vi kartlägger betydelsen av nitrat och nitrit vid hälsa och sjukdom med målsättningen att finna nya strategier för att förebygga och behandla hjärtkärlsjukdom och metabol dysfunktion.

Gruppmedlemmar

Jon LundbergProfessor
Marcelo MontenegroForskare, Postdoc
Chiara MorettiDoktorand, Doktorand, marie curie
Carina NihlenLaboratorieassistent
Annika OlssonLaboratorieassistent
Margaretha Stensdotter-LarssonLaboratorieassistent
Michaela SundqvistDoktorand
Eddie WeitzbergProfessor

Samarbeten

Vi samarbetar med forskargruppen Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa (länken går till en sida på engelska). 

Anslagsgivare

Senaste publikationer

Decreased leukocyte recruitment by inorganic nitrate and nitrite in microvascular inflammation and NSAID-induced intestinal injury.
Jädert C, Petersson J, Massena S, Ahl D, Grapensparr L, Holm L, et al
Free Radic. Biol. Med. 2012 Feb;52(3):683-692

Intragastric nitration by dietary nitrite: implications for modulation of protein and lipid signaling.
Rocha B, Gago B, Barbosa R, Lundberg J, Radi R, Laranjinha J
Free Radic. Biol. Med. 2012 Feb;52(3):693-698

Dietary nitrate - a slow train coming.
Weitzberg E, Lundberg J
J. Physiol. (Lond.) 2011 Nov;589(Pt 22):5333-4

Dietary nitrate - a slow train coming.
Weitzberg E, Lundberg J
J. Physiol. (Lond.) 2011 Nov;589(Pt 22):5333-4

Supplementation with nitrate and nitrite salts in exercise: a word of caution.
Lundberg J, Larsen F, Weitzberg E
J. Appl. Physiol. 2011 Aug;111(2):616-7

Mitochondrial oxygen affinity predicts basal metabolic rate in humans.
Larsen F, Schiffer T, Sahlin K, Ekblom B, Weitzberg E, Lundberg J
FASEB J. 2011 Aug;25(8):2843-52

Increased plasma and salivary nitrite and decreased bronchial contribution to exhaled NO in pulmonary arterial hypertension.
Malinovschi A, Henrohn D, Eriksson A, Lundberg J, Alving K, Wikström G
Eur. J. Clin. Invest. 2011 Aug;41(8):889-97

Measurement of luminal nitric oxide in the uterine cavity using a silicon balloon catheter.
Sioutas A, Gemzell-Danielsson K, Lundberg J, Ehrén I
Nitric Oxide 2011 May;24(4):213-6

Dietary nitrite in nitric oxide biology: a redox interplay with implications for pathophysiology and therapeutics.
Rocha B, Gago B, Pereira C, Barbosa R, Bartesaghi S, Lundberg J, et al
Curr Drug Targets 2011 Aug;12(9):1351-63

Arginase inhibition restores in vivo coronary microvascular function in type 2 diabetic rats.
Grönros J, Jung C, Lundberg J, Cerrato R, Ostenson C, Pernow J
Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2011 Apr;300(4):H1174-81

Kontakta forskargruppsledaren

Professor

Jon Lundberg

Telefon: 08-524 879 52
Enhet: Lundberg Jon grupp - Farmakologisk kväveoxidforskning
E-post: Jon.Lundberg@ki.se