Farmakologisk kväveoxidforskning

This page in English

Forskningen i vår grupp syftar till att utforska rollen av NO-syntasberoende, och NO-syntasoberoende bildning av kväveoxid vid inflammation och vid skydd mot sjukdom.

De vita blodcellerna använder kväveoxid (NO) för att döda patogener. Men vid höga koncentrationer, som vid en inflammation, kan NO bli giftig även för värdcellerna.

Vi har visat att stora mängder NO bildas i de övre luftvägarna och i magen. Vi har också konstaterat att det vid en inflammation bildas NO lokalt i magen på det ställe där inflammationen finns.

En ökad förståelse för de faktorer som reglerar kväveoxidproduktionen vid hälsa och sjukdom kan leda till utvecklingen av nya farmakologiska verktyg som kan användas för behandling och förebyggande av inflammationer och infektioner.

Gruppmedlemmar

Jon LundbergProfessor
Marcelo MontenegroForskare, Postdoc
Chiara MorettiDoktorand, Doktorand, marie curie
Carina NihlenLaboratorieassistent
Annika OlssonLaboratorieassistent
Margaretha Stensdotter-LarssonLaboratorieassistent
Michaela SundqvistDoktorand
Eddie WeitzbergProfessor

Samarbeten

Vi samarbetar med forskargruppen Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa (länken går till en sida på engelska). 

Anslagsgivare

Senaste publikationer

Decreased leukocyte recruitment by inorganic nitrate and nitrite in microvascular inflammation and NSAID-induced intestinal injury.
Jädert C, Petersson J, Massena S, Ahl D, Grapensparr L, Holm L, et al
Free Radic. Biol. Med. 2012 Feb;52(3):683-692

Intragastric nitration by dietary nitrite: implications for modulation of protein and lipid signaling.
Rocha B, Gago B, Barbosa R, Lundberg J, Radi R, Laranjinha J
Free Radic. Biol. Med. 2012 Feb;52(3):693-698

Dietary nitrate - a slow train coming.
Weitzberg E, Lundberg J
J. Physiol. (Lond.) 2011 Nov;589(Pt 22):5333-4

Dietary nitrate - a slow train coming.
Weitzberg E, Lundberg J
J. Physiol. (Lond.) 2011 Nov;589(Pt 22):5333-4

Supplementation with nitrate and nitrite salts in exercise: a word of caution.
Lundberg J, Larsen F, Weitzberg E
J. Appl. Physiol. 2011 Aug;111(2):616-7

Mitochondrial oxygen affinity predicts basal metabolic rate in humans.
Larsen F, Schiffer T, Sahlin K, Ekblom B, Weitzberg E, Lundberg J
FASEB J. 2011 Aug;25(8):2843-52

Increased plasma and salivary nitrite and decreased bronchial contribution to exhaled NO in pulmonary arterial hypertension.
Malinovschi A, Henrohn D, Eriksson A, Lundberg J, Alving K, Wikström G
Eur. J. Clin. Invest. 2011 Aug;41(8):889-97

Measurement of luminal nitric oxide in the uterine cavity using a silicon balloon catheter.
Sioutas A, Gemzell-Danielsson K, Lundberg J, Ehrén I
Nitric Oxide 2011 May;24(4):213-6

Dietary nitrite in nitric oxide biology: a redox interplay with implications for pathophysiology and therapeutics.
Rocha B, Gago B, Pereira C, Barbosa R, Bartesaghi S, Lundberg J, et al
Curr Drug Targets 2011 Aug;12(9):1351-63

Arginase inhibition restores in vivo coronary microvascular function in type 2 diabetic rats.
Grönros J, Jung C, Lundberg J, Cerrato R, Ostenson C, Pernow J
Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2011 Apr;300(4):H1174-81

Kontakta forskargruppsledaren

Professor

Jon Lundberg

Telefon: 08-524 879 52
Enhet: Lundberg Jon grupp - Farmakologisk kväveoxidforskning
E-post: Jon.Lundberg@ki.se