Ögononkologi och -patologi

Vi forskar om tumörer i ögonregionen.

Ett stort antal olika sorters tumörer kan uppstå i ögat, i ögonlocken och i ögonhålan. Vissa av dessa är godartade. Andra är elakartade och mycket aggressiva.

Malignt melanom utgånget från ögats åderhinna – uvea – är den vanligaste typen av tumör inuti ögat hos vuxna. Över tid utvecklar nästan hälften av patienter med sjukdomen metastaser, även om ögat opererats bort. Detta tros bero på att så kallade mikrometastaser lämnar primärtumören mycket tidigt. Dessa mikrometastaser kan ligga vilande i flera år i t.ex. benmärg och lever. När de väl börjar växa är prognosen dyster med en medianöverlevnad på endast 4–15 månader. Till skillnad från de flesta andra cancersjukdomar har överlevnaden i uvealt melanom heller inte förbättrats på flera decennier. Detta vill vi råda bot på. Till exempel utvecklar vi tester som med hög precision kan förutsäga om den enskilde patienten kommer utveckla dottertumörer eller inte. Dessutom genomför vi kliniska studier för att pröva om vi kan förebygga utvecklingen av dottertumörer. Den vanligaste tumören hos barn är retinoblastom. Vi forskar om genetiska aspekter av sjukdomen, utvärderar resultaten av nya typer av behandlingar och om förändringar som ökar risken för ett allvarligt förlopp

Forskningsprojekt

Vi forskar translationellt i både klinisk sjukhusmiljö och på laboratorier. Genom att både våra forskare och vår infrastruktur uteslutande är inriktade på ögononkologi och ögonpatologi nås spetskompetens på just detta område. 

Utvalda publikationer

Presenting Symptoms Are Associated with Uveal Melanoma-Related Death

Maria Fili  1 , Stefan Seregard  1 , Gustav Stålhammar  2

Ophthalmology. 2020 Nov 27;S0161-6420(20)31118-0.doi: 10.1016/j.ophtha.2020.11.023. Online ahead of print.

 

Expression of immune checkpoint receptors Indoleamine 2,3-dioxygenase and T cell Ig and ITIM domain in metastatic versus nonmetastatic choroidal melanoma

Gustav Stålhammar  1   2   3 , Stefan Seregard  1   2 , Hans E Grossniklaus  3

Cancer Med. 2019 Jun;8(6):2784-2792.doi: 10.1002/cam4.2167. Epub 2019 Apr 16.

 

Prediction of BAP1 Expression in Uveal Melanoma Using Densely-Connected Deep Classification Networks

Muyi Sun  1   2 , Wei Zhou  3 , Xingqun Qi  4   5 , Guanhong Zhang  6   7 , Leonard Girnita  8   9 , Stefan Seregard  10   11 , Hans E Grossniklaus  12 , Zeyi Yao  13   14 , Xiaoguang Zhou  15   16 , Gustav Stålhammar  17   18

Cancers (Basel). 2019 Oct 16;11(10):1579.doi: 10.3390/cancers11101579.

 

Intratumoral forkhead box P3-positive regulatory T cells predict poor survival in cyclooxygenase-2-positive uveal melanoma

Dimitrios Mougiakakos  1 , C Christian Johansson, Eric Trocme, Charlotta All-Ericsson, Mario A Economou, Olle Larsson, Stefan Seregard, Rolf Kiessling

Cancer. 2010 May 1;116(9):2224-33.doi: 10.1002/cncr.24999.

 

A 10-year experience of outcome in chemotherapy-treated hereditary retinoblastoma

Katarina Bartuma  1 , Niklas Pal, Sonja Kosek, Stefan Holm, Charlotta All-Ericsson

Acta Ophthalmol. 2014 Aug;92(5):404-11.doi: 10.1111/aos.12282. Epub 2013 Oct 7.

 

 

Forskargruppsledare

Gustav Stålhammar

Forskargruppsledare
K8 Klinisk neurovetenskap

Stefan Seregard

Forskargruppsledare
K8 Klinisk neurovetenskap

Gruppmedlemmar

Charlotta All Ericsson, Anknuten till forskning

Katarina Bartuma, Anknuten till forskning

Maria Fili, Anknuten till forskning

Louise Ramsköld Cabaca, Doktorand

Christina Herrspiegel, Doktorand

Shiva Sabazade, Doktorand

Viktor Gill, Doktorand

Alexander Berg Rendahl, Anknuten till forskning