VIVAC forskargrupp: Vacciner och immunterapier mot virus och cancer – Matti Sällberg

Vår forskning är inriktad på grundforskning men också på utveckling av vacciner och nya immunterapier mot virussjukdomar och cancer.

Gruppfoto av VIVAC forskargrupp: Vacciner och immunterapier mot virus och cancer.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen