Studerar lungimmunitet och inflammation – Tim Willinger forskargrupp

Vår forskargrupp studerar immunsvar i lungan. Vi vill förstå hur immunsystemet hjälper till att upprätthålla en stabil organfunktion och hur störd immunfunktion orsakar kronisk vävnadsinflammation.

Gruppbild på fyra personer som kollar in i kameran och ler.

Om vår forskning

Inflammatoriska sjukdomar i lungan är mycket vanliga, såsom coronavirus-sjukdom 19 (COVID-19) och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Men idag finns inget botemedel för dessa allvarliga sjukdomar hos människan. Våra studier fokuserar på två typer av immunceller som finns i vävnaden och som var för sig utför specialiserade uppgifter för att upprätthålla funktionen hos vävnaden. De två typerna av immunceller är makrofager och medfödda lymfoida celler. Dessa celler känner av och reagerar på signaler från sin omgivning, såsom mikrober, kostfaktorer och metaboliter. För att göra våra studier mer relevanta för människan, har vi utvecklat innovativa modeller. Dessa modeller gör att vi kan studera cellerna och funktionen hos det mänskliga immunsystemet i ett levande multiorgan system.

Läs mer om forskningen i Tim Willingers grupp på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer