Prevention - Policy & Practice – Tanja Tomsons grupp

Forskargruppen PPP avser generera evidens för effektiv prevention och hälsofrämjande åtgärder inom nationell samt global hälso- & sjukvård.

Man holds e-cigarettes in his hand.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Lungmedicin och allergi
TT
Innehållsgranskare:
2024-04-08