Prevention - Policy & Practice – Tanja Tomsons grupp

Forskargruppen PPP avser generera evidens för effektiv prevention och hälsofrämjande åtgärder inom nationell samt global hälso- & sjukvård.

Man holds e-cigarettes in his hand.

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen