Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare
Telefon: +46852483638
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Lärande Tomson LearnTech, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Som utbildningshandläggare administrerar jag bland annat den Grundläggande
  Forskarhandledarutbildningen [1] samt den Pedagogiska fortsättningskursen
  [2] för forskarhandledare, Ledarskap för Forskargruppsledare [3].
  Om du har frågor kring dessa utbildningar är du välkommen att kontakta
  mig.
  Fil.kand. i pedagogik / PAO-programmet (personal, arbete, organisation) / SU
  - https://medarbetare.ki.se/forskarhandledarutbildning-grundkurs
  - https://medarbetare.ki.se/pedagogik-for-forskarhandledare
  - https://medarbetare.ki.se/ledarskap-for-forskargruppsledare

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI