Muskuloskeletala besvär och idrottsmedicinsk forskning – Iben Axéns forskargrupp

Vi bedriver forskning inom muskuloskeletal hälsa och idrottsmedicin. Vi studerar bland annat nack- och rygg-smärta och idrottsskador, och sambandet mellan sådana besvär och mental hälsa.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

KarolinskaI, Environmental Medicine, Nobels väg 13, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Environmental Medicine, Nobels väg 13, Stockholm, 171 77, Sweden

Nyckelord:
Arbetsmedicin och miljömedicin Behandlingsresultat Fysikalisk och rehabiliteringsmedicin Idrottsmedicin Idrottsvetenskap Kiropraktisk manipulation Komorbiditet Kronisk smärta Ländryggssmärta Muskel- och skelettsjukdomar Muskuloskeletal smärta Muskuloskeletala manipulationer Nacksmärta Observationsstudie [Publikationstyp] Psykiskt lidande Randomiserad klinisk prövning [Publikationstyp] Ryggradsmanipulation Smärtanalys Smärtbehandling Smärttröskel Övrig annan medicin och hälsovetenskap Visa alla
Anna Persson
2024-04-16