Iben Axén

Iben Axén

Senior Forskare | Docent
E-postadress: iben.axen@ki.se
Telefon: +46852483228
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Solna
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 IIR Axén, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Utbildning: Doctor of Chiropractic från the Anglo-European College of
  Chiropractic, England
  Klinisk erfarenhet: Leg kiropraktor sedan 1990.
  Nationalitet: Norsk
  2017: Jean Robert Research Prize, European Chiropractors’ Union
  2010: Jean Robert Junior Research Prize (the European Academic Chiropractic
  Research Council).
  Doctor of Chiropractic från the Anglo-European College of Chiropractic,
  England 1990
  PhD från Karolinska Institutet, 2011.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde är ländryggssmärta och manuell behandling. I
  forskargruppen har vi undersökt förloppet och förebyggandet av
  återkommande och långvarig smärta, och studerar vilka neurologiska
  effekter som ligger bakom effekten av manuell behandling. Utmärkande för
  min forskning är att jag använder mig av mina kollegor i hela Sverige, de
  utgör et nätverk (Practice-Based Research Network) som hjälper till med
  datainsamling ute i verkligheten.
  Mitt doktorandprojekt kunde, tack vare frekventa mätpunkter över tid
  (insamlad med veckovisa SMS), studera i detalj hur smärtan utvecklas över
  tid. Det kliniska förloppet användes som grund för att identifiera
  subgrupper bland patienterna.
  Mitt post-doc projekt undersökte preventiva insatser för återkommande och
  långvarig ländryggssmärta. Två existerande strategier för
  ett förebyggande omhändertagande undersöktes för att beräkna effekt
  och kostnadseffektivitet.
  De projekt jag är engagerat i nu, är
  1: BACE (BAck Complaints in Elders), vilket är en internationell studie som
  undersöker förloppet av ländryggssmärta för patienter över 55 år.
  https://www.researchgate.net/publication/327868142_Back_Complaints_in_Elders_in_Chiropractic_Care_BACE-C_An_International_Cohort_Study
  2: Back-UP, som är ett Horizon2020-projekt. Målet med projektet är att ta
  fram ett kliniskt verktyg för att förbättra omhändertagandet av
  ryggpatienter i Europa. Verktyget ska säkra att patienterna får
  evidensbaserad vård, minska användandet av onödiga insatser och öka
  självbestämmande för patienten. http://backup-project.eu/
  3:SPARC (Spinal Pain and Autonomic Responses to Chiropractic care). I denna
  randomiserade studien undersöker vi hjärtfrekvensvariabilitet och
  smart-respons i samband med kiropraktisk behandling av patienter med kronisk
  nacksmärta.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Muskuloskeletal hälsa, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Doktorsexamen, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI