Klinisk och translationell forskning vid gynecologisk cancer – Hanna Dahlstrands team

Forskningsteamet strävar besvara kliniskt och tumörbiologiska relevanta frågor inom gynekologisk onkologi. Den translationella forskningen fokuserar på tumörmikromiljön i kombination med molekylärgenetisk karaktärisering, ctDNA och funktionell bilddiagnostik för att med precision medicinsk förbättra utfallet för gyncancerpatienter. Forskningen baseras på forskarmedlemmarnas kliniska verksamhet i nära samarbete med prekliniska forskargrupper.

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen