Klinisk farmakologi – Forskargrupp Rickard Malmström

Vår forskning fokuserar på rationell användning av läkemedel, det vill säga effektiv och säker användning av läkemedel, med optimerad nytta både för den enskilda patienten och för samhället.

Klinisk farmakologi

Vi bedriver en bred klinisk farmakologisk forskning med både experimentella och observationella metoder. En övergripande målsättning med vår forskning är att främja en rationell läkemedelsanvändning med fokus på både individ- och samhällsnytta.

Några av våra frågeställningar och fokusområden inkluderar:

  • Koagulation och individanpassad behandling med nya generationens antikoagulantia.
  • Smärta och optimerad smärtbehandling.
  • Läkemedelsanvändning och möjligheter till kloka val av läkemedel inom olika delar av sjukvården.
  • Läkemedelsanvändning bland äldre.
  • Genusfarmakologi.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen