Genetik och mekanismer för metalltoxikologi – Karin Brobergs forskargrupp

Vi studerar mekanismer för toxicitet från metaller och partiklar i den allmänna miljön och arbetsmiljön. Vi studerar även genetikens betydelse för skillnader i känslighet för metaller. Ett av de tydligaste exemplen på gen-miljöinteraktion - och som forskargruppen har bidragit till att karakterisera - är genen AS3MT vilken starkt påverkar omsättningen och känslighet för arsenik i kroppen.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Nobels väg 13, Stockholm, Solna, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, IMM, Box 210, Stockholm, Solna, 171 77, Sweden

Nyckelord:
Arbetsmedicin och miljömedicin Cancerframkallande ämnen i miljön Cell- och molekylärbiologi DNA-metylering Epigenetiskt minne Farmakologi och toxikologi Genetik In vitro-tekniker Metallarbetare Metaller Metallnanopartiklar Metalloider Miljöexponering Människans genetik Toxikologi Yrkesmässig exponering Yrkessjukdomar Visa alla
Anna Persson
2024-03-25