Sarah Mc Carrick

Sarah Mc Carrick

Postdoktor
E-postadress: sarah.mccarrick@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Metaller och hälsa Broberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är postdoktor i Toxikologi på enheten för Metaller och Hälsa vid
  Institutet för Miljömedicin.
  Jag tog min masterexamen i Toxikologi 2017 (Karolinska Institutet), och
  disputerade vid Karolinska Institutet 2022 där titeln på min avhandling var
  "Exploring toxicity and fate of metal-based particles in the lung : from
  mechanistic screening to lung deposition modelling".
  Min forskning fokuserar på att undersöka och förstå mekanismer kopplade
  till toxicitet av partiklar, främst genom användning av /in vitro/
  modeller och bioinformatik.

Artiklar

Anställningar

 • Postdoktor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI