Anda Gliga

Anda Gliga

Forskningsspecialist | Biträdande Lektor
E-postadress: anda.gliga@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Metaller och hälsa Broberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är biträdande lektor i toxikologi på Institutet för Miljömedicin.
  Min forskning är inriktad på att förstå mekanismer för
  partikeltoxicitet. Vi har pågående projekt kring följande typer av
  partiklar:
  * Svetspartiklar
  * Partiklar som genereras vid förbränning av förnybara bränslen som
  biodiesel
  * Partiklar som genereras från förbränning av fasta bränslen av relevans
  för Afrika
  * Brandemissionspartiklar från nya "gröna" material
  I min forskning kombinerar jag in vitro-modeller, bioinformatik och
  molekylära epidemiologiska metoder.
  Jag är även lärare, handledare och kursledare inom Masterprogrammet i
  toxikologi, samt facklig representant (Saco-S) på IMM.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Forskningsspecialist, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2021-
 • Biträdande Lektor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-2028

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI