Vävnadsrekonstruktion – Magdalena Fossum

Barnkirurgi handlar till stor del om att behandla medfödda missbildningar inom olika organsystem. Inom barnurologi behandlar vi bland annat barn som utvecklat problem med för liten urinblåsa eller som fötts med för kort urinrör (hypospadi).

Behandlingen är ofta försvårad av att det saknas vävnad för den kirurgiska behandlingen. I dessa fall används antingen vävnad från omkringliggande strukturer eller fria tranplantat från avlägset belägen vävnad. Dessa behandlingar kan vara förenade med olika komplikationer såsom ärr vid tagstället eller relaterade till att den transplanterade vävnaden inte var ämnad för urinvägarna.

Inom forskningsområdet tissue engineering kan man odla kroppsegen vävnad utanför kroppen för senare transplantation med eller utan bärarmaterial som stimulerar till vävnadsnybildning inne i kroppen. Man kan också använda den egna kroppen som bioreaktor for expansion av vävnad för den rekonstruktiva behandlingen. Fördelen med teknikerna är att celler i princip kan odlas i obegränsad mängd och att transplantaten inte avstöts tack vare att cellerna är kroppsegna. Man kan också skapa tredimensionella transplantat som är designade efter patientens behov.

Vi har tagit fram olika metoder för att använda tissue engineering inom urologisk rekonstruktiv kirurgi, främst för svår så kallad perineal hypospadi. Metoderna gör att vi kan skörda celler genom att spola urinblåsan med koksalt och därefter odlas dessa patientegna urotelceller och används för autotransplantation tillbaka till patienten. Metoden är inte invasiv och kan därför utföras då man är vaken. Vi har också arbetat med olika analyser för att säkerställa säkerhet och kvalitet inför transplantationen.

Vår framtida forskning innebär att vi ska vidareutveckla tissue engineering för andra rekonstruktioner inom urinvägarna, framförallt för urinblåseförstoring och för att göra patientegna vävnadsrör som underlättar kateterisering av urinblåsan. Tissue engineering kommer troligen att kunna användas även för missbildningar inom andra organsystem och för behandling av vuxna patienter.