Könscellsbiologi och utvecklingsprogrammering i epigenetisk nedärvning av sjukdom – Qiaolin Dengs forskargrupp

Vårt labb undersöker utvecklingsprinciperna av könslinjens specifikation i hälsa och sjukdom genom användning av musmodeller och humana stamceller. Vidare undersöker vi hur maternella sjukdomar påverkar hälsoutfall hos framtida generationer genom utvecklingsprogrammering av moderkakor och modifiering av könslinjen, en process som är känd som "developmental origins of health and disease". Vi fokuserar för närvarande på sjukdomar såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och diabetes hos kvinnor.

En grupp människor fram en grå byggnad

Mer information om vår forskning finns på engelska.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Physiology and Pharmacology, Biomedicum B5, Solnaväg 9, Stockholm, Stockholm, 17177, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Physiology and Pharmacology, Biomedicum B5, Solnaväg 9, Stockholm, Stockholm, 17177, Sweden

Alumni

  • Geng Chen – Postdoc
  • Julia Aguila-Benitez – Postdoc
  • Marlene Yilmaz – Student
  • Mathias Ahlqvist – Student
Nyckelord:
Bioinformatik (beräkningsbiologi) (tillämpningar under 10610) Cell- och molekylärbiologi Endokrinologi och diabetes Epigenetiskt minne Fysiologi Humana embryonala stamceller Hyperglykemi Inducerade pluripotenta stamceller Könsceller Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) Moderkaka Organoider Polycystiskt ovariesyndrom Reproduktionsmedicin och gynekologi Singelcellanalys Typ 1-diabetes Utvecklingsbiologi Utvecklingsbiologi Visa alla
QD
Innehållsgranskare:
2024-07-01