Translationell forskning i reumatoid artrit – Team Bence Réthi

Vårt fokus är att öka förståelsen av tidiga sjukdomsmekanismer vid reumatoid artrit genom att studera individer i risk för RA tillsammans med immunologiska och molekylära studier i cell och djurmodeller. Detaljerad förståelse av sjukdomsmekanismer och biologiska processer är viktiga för att kunna identifiera nya behandlingsmål och intervenera med sjukdomsutvecklingen.

Gruppbild med Team members Marcelo Afonso, Heidi Wähämaa, Bence Réthi, Marianne Engström, Alexandra Circiumaru and Aase Hensvold

Translationell forskning i reumatoid artrit

Reumatoid Artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som orsakar inflammation med skador på led och benstrukturer. I Sverige utvecklar 0.7 % av befolkningen RA vilket medför stort lidande i form av smärta, nedsatt rörlighet och genomsnittlig förkortad livslängd. Trots senaste tidens forsknings framgångar krävs oftast livslång immundämpande behandling med risk för biverkningar och otillräcklig effekt. Det finns därför fortsatt behov av nya effektivare terapier och allra särskilt behandlingar som kan förebygga sjukdomsutvecklingen i en mycket tidig fas.

Majoriteten av RA patienterna har autoantikroppar som binder till modifierade proteiner vid sjukdomsdiagnos. Autoantikroppar kan dock detekteras i blodet flera år innan sjukdomen bryter ut och vi har visat att dessa autoantikroppar kan utlösa smärta och skador i led och ben. Vi har också identifierat olika celltyper i leder och benvävnad som är känsliga för dessa autoantikroppar och, tillsammans med autoantikropparna, troligtvis deltar i sjukdomsutvecklingen. Baserat på dessa forskningsresultat utvecklar vi avancerade nya experimentella modeller för de tidiga faserna i sjukdomsutveckling för att kunna studera molekylära mekanismer som leder till RA och för att pröva nya behandlingsstrategier som kan bromsa och förebygga sjukdomen. Desutom studerar vi sjukdomsmarkörer hos en grupp av individer med autoantikroppar och ledbesvär som är i risk att utveckla RA för att bidra till tidigare diagnos och förebyggande behandlingsstrategier.

 

Foto: Lena Israelsson. Från vänster: Marcelo Afonso, Heidi Wähämaa, Bence Réthi, Marianne Engström, Alexandra Circiumaru and Aase Hensvold. 

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Immunologi inom det medicinska området Reumatologi och inflammation
BR
Innehållsgranskare:
2024-04-02