Olof Stephansson

Olof Stephansson

Professor/Överläkare | Docent
Telefon: +46852481570
Besöksadress: Maria Aspmans gata 30A, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP Stephansson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i klinisk epidemiologi med inriktning mot obstetrik-gynekologi vid institutionen för medicin, Solna från 1 juli 2021.

Forskningsbeskrivning

 • Graviditet och förlossning kan innebära ökade risker för både moder och barn om kvinnan är överviktig, har genomgått överviktskirurgi, är rökare eller lider av kronisk sjukdom som exempelvis diabetes, depression, reumatoid artrit, endometrios, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och inflammatorisk tarmsjukdom. Min forskning bidrar till att vi ökar kunskapen sjukdomarnas påverkan på graviditet och vilka kvinnor som kan behöva utökad övervakning under graviditet. För många kvinnor med kronisk sjukdom finns det frågetecken kring säkerhet kring användandet av läkemedel under graviditet och även hur sjukdomsintensitet påverkar förlossningsutfallet liksom sjukdomens utveckling efter förlossningen.

  Inom förlossningsvård studerar jag de faktorer som bidrar till att kvinnans förlossning blir utdragen och som ökar risken för kejsarsnitt, blödning och att det nyfödda barnet drabbas av syrebrist under förlossningen. Målet är att vi redan innan förlossningen startar ska känna till faktorer som vi vet är ogynnsamma och därmed minska andelen kvinnor som drabbas av värksvaghet.

  I min forskargrupp ingår barnmorskor, läkare inom obstetrik och gynekologi, barnläkare men även nutritionister, epidemiologer och biostatistiker. Vår forskning financieras av Vetenskapsrådet, FORTE, Belmont Forum, NIH, Region Stockholm, Karolinska Institutet och andra forskningsfinansiärer. Min ambition är att vi ska kunna kombinera det kliniska patientnära arbetet med forskning och kvalitetsarbete för att öka säkerheten under graviditet, förlossning och nyföddhetstid. Därmed når vi ut till verksamheterna och samtidigt vet vi att det vi studerar är viktigt för både de gravida kvinnorna och oss som arbetar inom sjukvården.

  I mitt forskningsarbete använder jag information från det Medicinska Födelseregistret (MFR) vid Socialstyrelsen, andra hälsodataregister, kvalitetsregister och data från journalsystem. Mellan 2013-2019 har jag arbetat som registerhållare och därefter varit styrgruppens ordförande för Graviditetsregistret (www.graviditetsregistret.se) som är ett nationellt kvalitetsregister inom mödrahälsovård, fosterdiagnostik och obstetrik.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • Docent, Obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet, 2010
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2002

Handledare

 • Anna Ivert, Safe delivery - studies on maternal and health care determinants of adverse pregnancy outcome, 2021
 • Pamela Surkan, Predictors and consequences of loss of a child : nationalwide epidemiological studies from Sweden, https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/43576, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI