Psykiatrisk epidemiologi – Paul Lichtensteins forskargrupp

Vi studerar orsaker, konsekvenser och samsjuklighet för psykiatriska tillstånd, speciellt bland barn och ungdomar. Vi kombinerar nationell hälsodata med kliniska studier, använder avancerad familje- och tvillingdesign och har stora nationella och internationella samarbeten.

Tecknad bild av Wargentinhuset på KI Campus Solna

Forskningen inom min grupp är huvudsakligen koncentrad på studier av tvillingar och familjer för att förstå hur arv och miljö påverkar både hälsa och beteende. Studierna baseras på det Svenska Tvillingregistret (med över 200 000 tvillingar) och andra svenska register såsom Flergenerationsregistret. Min grupp genomför kvantitativa genetiska studier - dvs försöker värdera den relativa betydelsen av arv och miljö för olika egenskaper - och co-twin-control-studier, där betydelsen av exponeringar värderas efter kontroll av genetisk predisposition för olika sjukdomar. Forskningen är tvärvetenskaplig och inkluderar bland annat medicinska, genetiska, epidemiologiska, sociologiska och psykologiska frågeställningar.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden