Neuroepidemiologi med fokus på multipel skleros – Jan Hillerts forskargrupp

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i det centrala nervsystemet som påverkar mer än två miljoner människor över hela världen. MS är den näst vanligaste orsaken till neurologiska funktionshinder hos unga vuxna. Sjukdomsprogressionen varierar mellan patienter men orsakar ofta olika grader av funktionshinder.

Research group standing in front of the water

Neuroepidemiologi med fokus på Multipel Skleros 

Om vår forskning

I forskningsgruppen för MS-epidemiologi använder vi data från det svenska MS-registret i sig självt eller kopplat till data från offentliga databaser som Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och Försäkringskassan för att utföra epidemiologiska studier relaterade till MS. Tillgång till dessa stora datasamlingar gör det möjligt att genomföra forskningsprojekt om MS-resultat i syfte att beskriva hur MS-patienter mår över tid när det gäller sjukdomsutveckling, behandlingsmetoder och socioekonomiska resultat. Våra studier kommer förhoppningsvis att bidra till ökad kunskap om faktorer som påverkar MS-sjukdomen och den socioekonomiska bördan av MS, med den yttersta ambitionen att skapa en grund för en förbättrad och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård för MS-patienter.

Vår forskningsgrupp består av molekylärbiologer, epidemiologer och neurologer. 

Forskningsprojekt

 • Grundläggande epidemiologi
  Incidens och prevalens av MS i Sverige, MS geografiska fördelning och förändringar över tid i incidens och prevalens av MS
   
 • Behandlingsstudier (farmakoepidemiologi)
  Mönster för påbörjande, byte, upptrappning och avbrytande av behandling, behandlingstyper, biverkningar och behandlingseffektivitet.
   
 • Hälsoekonomiska och samhälleliga konsekvenser av MS
  Kostnader för MS, sjukfrånvaro, invaliditetspension, inkomster.
   
 • Kliniskt förlopp av MS
  Progression av funktionshinder och funktionsnedsättning vid olika typer av MS, undersökningar av orsaker till och förlopp av barns MS samt faktorer som påverkar sjukdomsutvecklingen.


This page in English

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Teamledare

Teamledare inom Jan Hillerts forskargrupp.
Våra tre teamledare fungerar som ett extra ledarskapsstöd till forskargruppledaren och bedriver egen forskning.


 

Anna Glaser

Teamledare MS uppdragsforskning
+46852484501
Profile image

Kyla Mckay

Teamledare MS-epidemiologi

Katarina Fink

Teamledare Neurology, neuroinflammation and pregnancy

Teammedlemmar Anna Glasers team

Teammedlemmar Kyla McKay

Teammedlemmar Katarina Fink

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Neurologi Neurovetenskaper
Nilla Karlsson
2024-05-21