Molekylär kardiologi – Forskargrupp Francesco Cosentino

Förekomsten av fetma och diabetes ökar över hela världen och det finns ett starkt samband mellan dessa tillstånd och hjärt-kärlsjukdom. Högt kaloriintag, fysisk inaktivitet, dysglykemi försämrar de gener som är involverade i vaskulär oxidativ stress och inflammation. Interaktionen mellan gener och miljö som ligger bakom aterosklerotisk sjukdom återstår dock att förstå. Epigenetisk ombyggnad kan hjälpa till att förstå hur miljöfaktorer interagerar med genomet i denna miljö.

Vår forskning

Förekomsten av fetma och diabetes ökar över hela världen och det finns ett starkt samband mellan dessa tillstånd och hjärt-kärlsjukdom. Högt kaloriintag, fysisk inaktivitet, dysglykemi försämrar de gener som är involverade i vaskulär oxidativ stress och inflammation. Interaktionen mellan gener och miljö som ligger bakom aterosklerotisk sjukdom återstår dock att förstå. Epigenetisk ombyggnad kan hjälpa till att förstå hur miljöfaktorer interagerar med genomet i denna miljö.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer