Maria Kippler

Maria Kippler

Lektor | Docent
E-postadress: maria.kippler@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Metaller och hälsa Kippler, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent i miljömedicin vid Karolinska Institutet, Institutet för
  Miljömedicin, Enheten för Metaller och Hälsa.
  PhD i Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 2009.
  MSc i Toxicologi, Karolinska Institutet, 2004.

Forskningsbeskrivning

 • Den övergripnade målsättningen med forskningen som utförs i min
  forskningsgrupp att öka kunskapen om hur exponering för miljöföreningar,
  framför allt metaller, tidigit i livet kan påverka barns hälsa
  och utveckling. Vi studerar även betydelsen av essentiella spårelement och
  andra näringsämnen (t.ex. selen och jod) och om det förekommer
  interaktioner mellan dessa och olika toxiska metaller. Detta uppnås genom
  att kombinera epidemiologiska och mekanistiska studier i material från olika
  mor-barn kohorter. Metaller och andra spårelement mätts framför allt med
  induktivt kopplad plasmamasspektrometri (ICP-MS), vilket möjliggör analys
  ett flertal element i låga doser på mycket kort tid. Effektbiomarkörer
  mätts med flera olika metoder.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Lektor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Docent, Miljömedicin, Karolinska Institutet, 2020
 • Medicine Doktorsexamen, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2009
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI