Mesenkymala stromaceller – Katarina Le Blancs forskargrupp

Vår forskning handlar om att bättre förstå hur mesenkymala stromaceller (MSC) kan ha en så pass kraftfull effekt på immunsystemet trots att cellerna försvinner på några dagar. Vi är också intresserade av att hitta ett sätt att kunna mäta om en patient kommer svara väl på MSC-behandling eller vara en av de ca 30% där av okända anledningar MSC inte har en effekt.

Vår forskning

Forskningsframgångar botar allt fler men innebär inte alltid att man känner sig frisk. En tredjedel av canceröverlevare får kvarstående problem med sina dagliga liv. Vissa får en kronisk inflammatorisk reaktion, s.k. Graft-versus-Host sjukdom; GvHD. som ger stelhet i bindväv, ärrbildning och svårläkta sår. Ca 20% drabbas av kronisk trötthet som inte avhjälps av vila (fatigue) och problem med minne och koncentrationsförmåga (kognitiv dysfunktion). Avsaknad av objektiva mått på symptomen ger problem med Försäkringskassan.

Vi har visat att mesenkymala stromaceller (MSC) hämmar inflammation och återskapar balans mellan immunförsvar och bindväv. Vår forskning handlar om att bättre förstå hur MSC kan ha en så pass kraftfull effekt på immunsystemet trots att cellerna försvinner på några dagar. Vi är också intresserade av att hitta ett sätt att kunna mäta om en patient kommer svara väl på MSC-behandling eller vara en av de ca 30% där av okända anledningar MSC inte har en effekt.

Vi arbetar också mycket med att bygga en produktionsplattform för att kunna använda MSC-läkemedel i kliniska studier.

Mer information finns på vår engelska sida.

Är du intresserad av att donera benmärg för tillverkning av MS-läkemedel så finns mer information här: https://ki.se/forskning/benmargsgivare-sokes-for-klinisk-provning

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine, Alfred Nobels Allé 8, Huddinge, -- select, 141 52, Sweden