Bennie Lemmens

Bennie Lemmens

Forskare | Biträdande Lektor
E-postadress: bennie.lemmens@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 23A, 17165 Solna
Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Genome biology Bartek, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Biträdande lektor &
 • Huvudutredare vid institutionen för Medicinsk Biokemi och
  Biofysik / Gruppledare SciLifeLab

  Lemmens Lab
  ↳ DNA-replikation
  ↳ Tidsupplöst genetik
  ↳ Mikroskopi i nanoskala

  2022-2027: ASPIRE priset från The Mark foundation for Cancer Research
  2022-2026: 100% KID medel för finansiering av ny doktorand på
  topprankade PI
  2020-2021: etableringsbidrag till medicinsk forskning från Åke Wiberg
  Stiftelser
  2020-2021: tilldelats etableringsbidrag från Jeanssons Stiftelser
  2020-2021: Blue Sky Continuation-priset från StratCan/KI-Cancer
  2020-2021: Special KI research grant på topprankade juniora forskare
  2020-2024: KID medel för toppklass utbildning på forskarnivå vid KI
  2020-2024: 4-årig Etableringsbidrag från Vetenskapsrådet (VR)
  2019-2020: Blue Sky-priset från StratCan/KI-Cancer
  2018-2019: KI Forskningsbidrag på juniora forskare
  2017-2020: 3-årig Postdoktjänst från Cancerfonden
  2016-2017: KI Forskningsbidrag på juniora forskare
  2014-2016: 2-årig Postdoktjänst från Wenner-Gren stiftelserna

Forskningsbeskrivning

 • Min forskargrupp fokuserar på att förstå hur mänskliga celler kopierar
  sitt DNA och upprätthåller genomets stabilitet. Vi använder avancerad
  genetik och avbildningstekniker för att kontrollera och visualisera
  DNA-replikation i tid och rum.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Forskare, Medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, 2020-
 • Biträdande Lektor, Medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, 2021-2027

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI