Lars Olsons grupp

Forskningsintressena har omfattat monoaminneuroner, utveckling, tillväxtfaktorer, regenerering, åldrande, transplantation i centrala nervsystemet, modeller för Parkinsons sjukdom och dess behandling, modeller för ryggmärgsskada och behandlingsstrategier, transkriptionsfaktorernas roll i nervsystemet, genetiska riskfaktorer för Parkinsons sjukdom samt Nogo-signalsystemet.

Mer info på engelska

Du hittar mer information om vår forskargrupp på den engelska sidan: Lars Olson group.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer