Klinisk neurofysiologi – Lars Hyllienmarks forskargrupp

Elektrofysiologiska tekniker spelar fortfarande en stor roll för att upptäcka funktionsstörningar i hjärnan. Dessa metoder kan bättre än all annan teknik följa snabba signaler i hjärnan.

Klinisk neurofysiologi

Vårt mål har varit att utveckla av EEG-metodiken med utnyttjande av ny teknologi för signalbehandling, och att bearbeta data systematiskt i relation till normalvariationer och försöksbetingelser. Denna teknik tillämpar vi nu för att visa hur olika sjukdomar, främst diabetes och multipel skleros, inverkar på hjärnans elektriska aktivitet och hur detta relaterar till förändringar i den kognitiva funktionen (såsom minne, uppmärksamhet, och mental snabbhet).

Några aktuella forskningsprojekt

Det är välkänt att diabetes orsakar skador på nervsystemet, blodkärlen och njurarna, och det har blivit alltmer uppmärksammat att det även kan finnas en viss nedsättning av den kognitiva förmågan till följd av diabetes. Detta gäller både patienter med s.k. ungdomsdiabetes (typ 1) och åldersdiabetes (typ 2) och olika teorier har framförts om orsaken till detta. Vi har genomfört en stor undersökning av vuxna patienter med typ 1 diabetes, som visar ett tydligt samband mellan förändrade signaler i hjärnan och nedsatt kognitiv funktion. Främst drabbas den psykomotoriska snabbheten vilket starkt korrelerar till amplituden på svaret vid auditiv stimulering. Mekanismen för dessa signalförändringar kan vara skador i den vita substansen (myelinet) som påverkar synkronin av impulsledningen i hjärnan. Det tydligaste kliniska sambandet med dessa förändringar var långvarig diabetessjukdom, vilket kan resultera i störningar av insulinets tillväxtstimulerande effekt på hjärnans celler. Effekten av insulinbehandling på hjärnans signaler och den kognitiva funktionen studerar vi nu på patienter med typ 2 diabetes.

Vad gäller MS är det främst möjligheten att särskilja tidiga effekter av sjukdomen, och sådana effekter som inte direkt sammanhänger med tydliga volymsförändringar eller skador i den vita substansen (sådana som syns på MR undersökningar) som är föremål för våra undersökningar. Vi studerar nu hur hjärnans aktivitet i vila, vid visuell och vid auditiv stimulering, är förändrad i relation till patienternas kognitiva funktion och till olika sjukdomsfaktorer.

Forskningsprojekt

  • Jonmekanismer i nervtrådar
  • Hjärnans funktionella organisation, funktionell magnetresonanstomografi
  • Mekanismer bakom perifera nervskador (diabetes och MS)

This page in English

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen