Elsa Tillberg

Doktorand
E-postadress: elsa.tillberg@ki.se
Besöksadress: ME Neurofysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 14186 Huddinge
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Hyllienmark, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • /*Titel av projekt: Kvantitativt EEG och kognitiv profil i en grupp av barn
  med unilateral cerebral pares i Stockholm. En populationsbaserad studie.*/
  Barn med cerebral pares, epilepsi och svårigheter att tänka, är några av
  de största patientgrupperna inom barnneurologin. Få studier berör dessa
  problem samtidigt.
  I en tidigare studie, som gjordes i samarbete med Habiliteringen och Hälsa i
  Stockholms Läns Landsting, undersöktes en mindre grupp av barn med
  funktionsnedsättning i ena kroppshalvan.
  För att få mer kunskap om det finns särskilda inlärningssvårigheter för
  barn med halvsidig funktionsnedsättning, planeras en större studie. Efter
  skriftigt medgivande träffar deltagarna barnneurolog, barnpsykolog och
  genomgår EEG ( Elektro-Encephalo--Gram). Vid EEG mäter elektroder på
  huvudet den elektriska aktiviteten i hjärnan. Vanligt EEG och ett särskilt
  kvantitativ (EEG) registreras. Denna undersökning är helt ny och skulle
  kunna, tillsammans med psykologtestet, identifiera lättare
  inlärningssvårigheter, som ibland upplevs som stora för barnet.
  Svårigheterna kan ibland missas i skolan och då får barnet inte adekvat
  hjälp. Genom ökad kunskap om denna grupp av barn, kan omhändertagandet
  förbättras.
  Hur går studien till?
  Alla skolbarn med halvsidig funktionsnedsättning i norra Stockholm
  tillfrågas om deltagande.
  Efter skriftligt medgivande kallas skolbarn med funktionsnedsättning i ena
  kroppshalvan (halvsidig cerebral pares) till totalt två besök på
  Neurofysiologiska Kliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: Vid det
  första besöket, till barnneurolog, görs också en EEG-undersökning.
  Barnneurolog undersöker deltagaren som vid ett vanligt läkarbesök (provar
  reflexer, observerar barnets rörelseförmåga, och kompletterar med frågor
  till föräldrar om barnets skolgång och allmänna fungerande). Uppgifter om
  medicinska faktorer (resultat av syn- hörsel- och röntgenundersökningar)
  inhämtas från barnets barnneurologiska – och habiliteringsjournal.
  Sedan registreras ett EEG. Själva undersökningen tar ungefär 30-60
  minuter. EEG-kurvan kommer sedan att analyseras med avseende på epileptisk
  aktivitet och med flera nyutvecklade metoder, där hjärnans funktion kan
  undersökas, sk kvantitativt EEG.
  Med denna metod studeras hjärnans förmåga till interaktion mellan olika
  neuronala strukturer, vilket har visats ha en stark korrelation till kognitiv
  funktion ( förmåga att tänka).
  Då kvantitativt EEG endast prövats på vuxna, kallas även en normalgrupp
  för undersökning.
  Det andra besöket, till barnpsykolog, tar ca två timmar och då genomförs
  särskilda uppgifter för att testa barnets förmåga att tänka: WISC-test
  ( Wechsler scale of intelligence).
  Om resultaten medför att deltagarna behöver fortsatt utredning, skrivs
  remiss till patientansvarig läkare.
  Vi kommer att sammanställa resultaten på gruppnivå, utan namnuppgifter.
  Alla data hanteras med sekretess.
  Vi vill samtidigt studera förekomsten av epilepsi och kognitiva svårigheter
  i en populationsbaserad grupp av barn med halvsidig cerebral pares. Denna typ
  av sammankopplad studie har tidigare ej gjorts, och fyller således en
  kunskapslucka!
  Publikationslista:
  1. Postnatal cerebral infection leading to hemiplegic cerebral palsy:
  clinical description of 13 children in Stockholm, Sweden.
  Tillberg E, Radell U, Amark P.
  Disabil Rehabil. 2008
 • 30(5):338-47.
  Pubmed PMID: 17852262
  2. Postnatal cerebral infection leading to hemiplegic cerebral palsy:
  functional limitations and disability of 13 children in Sweden.
  Radell U, Tillberg E, Mattsson E, Amark P.
  Disabil Rehabil. 2008
 • 30(25):1910-9.
  Pubmed PMID: 19061117
  3. Participation in age-related activities and influence of cultural
  factors--comments from youth and parents of children with postnatal post
  infectious hemiplegia in Stockholm, Sweden.
  Radell U, Tillberg E, Mattsson E, Amark P.
  Disabil Rehabil. 2008
 • 30(11):891-7.
  Pubmed PMID: 17852276
  4. Blennow E, Tillberg E. Small extra ring chromosome derived from chromosome
  10p: clinical report and characterisation by FISH.
  J Med Genet. 1996: 33 (5): 399-402.
  PubMed PMID: 8733051.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI