Agneta Herlitz

Agneta Herlitz

Professor
E-postadress: agneta.herlitz@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 9, 17165 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Herlitz, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Agneta Herlitz är professor i psykologi vid Karolinska Institutet sedan 2008.

     

  • Agneta Herlitz forskning om könsskillnader i psykologiska förmågor och beteenden har som övergripande mål att beskriva och förklara dessa skillnader men också att förstå den potentiella påverkan de har på samhället och vardagslivet. För närvarande behandlar gruppen frågor som vad som är ursprunget eller förklaringen till könsskillnader i kognition och beteende? De flesta rapporterade könsskillnader i kognition och beteende är små, har överlappande fördelningar och kan inte särskilja väl mellan kvinnor och män, men är det möjligt att identifiera konsekventa mönster av kognitiva färdigheter och beteenden som utgör meningsfulla könstypiska profiler? Kan sådana könstypiska profiler ge en förståelse för varför det finns stora könsskillnader i vissa livsutfall, såsom karriärval? Frågor som dessa undersöks med data insamlade från beteendestudier, de svenska registren och fysiologiska mätningar (t.ex. MRI, biomarkörer)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI