Kardiometabol epidemiologi och åldrande – Ida Karlssons forskargrupp

Vi studerar obesitas och kardiometabol hälsa i relation till risk för åldersrelaterade hälsoutfall, med särskilt fokus på förståelse av obesitas som en komplex och heterogen fenotyp med olika orsaker och konsekvenser.

Tecknad bild av Wargentinhuset på KI Campus Solna

Vår forskning fokuserar på kardiometabol epidemiologi och åldrande. Vårt huvudsakliga mål är att dra nytta av heterogeniteten inom obesitas för att förstå varför olika former av övervikt och obesitas har olika samband med risk för åldersrelaterade sjukdomar och hälsoutfall så som demens, hjärt-kärlsjukdom, typ 2 diabetes, och mortalitet. Vårt mål är att bidra till en ökad förståelse av obesitas som en komplex och heterogen fenotyp, med stora individuella skillnader i orsaker och risker för negativa hälsoutfall.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden