Forskargrupper inom kardiologi och kardiovaskulära system

På den här sidan visar vi grupper och enheter inom forskningsområdet kardiologi, inklusive kardiovaskulära system, vid Karolinska Institutet. Listan hämtas automatiskt från vår databas för forskningsinformation och urvalet bygger på svensk standard för indelning av forskningsämnen (SCB-ämnen). I en del fall har vi förenklat terminologin något eller slagit ihop närliggande forskningsämnen till en gemensam lista.

Katarina Sternudd
2024-06-14