Dagliyans grupp

Vår forskargrupp är intresserad av de molekylära mekanismer som påverkar upplevelsedriven aktivering och jämvikt av neuronala kretsar i mushjärnan. Genom att generera ny teknologi, strävar vi efter att förstå hur neurala kretsar moduleras på molekylär nivå och hur dessa modualiseringar försämras vid neurologiska störningar.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Insitutet, MBB, Division of Molecular Neurobiology, Biomedicum 6C, Stokcholm, Sweden