Rikard Wicksell

Rikard Wicksell

Adjungerad Professor | Docent
E-postadress: rikard.wicksell@ki.se
Telefon: +46852482308
Besöksadress: Nobels väg 9, 17165 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Wicksell, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är psykolog och forskare, docent i psykologi, adjungerad professor i
  hälsopsykologi och forskargruppsledare vid avdelningen för psykologi,
  Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet.
  Sedan hösten 2019 arbetar jag som psykolog och FoU-ansvarig på
  Smärtkliniken, St Görans sjukhus, för att bygga upp en välfungerande
  infrastruktur för klinisk forskning och bidra till en akademisering av
  verksamheten.

Forskningsbeskrivning

 • *Bakgrund och vision*
  Sedan 2001 har jag arbetat med att utveckla en beteendemedicinsk
  behandlingsmodell för vuxna och barn/ungdomar med långvarig smärta,
  baserad på ett inlärningsteoretiskt ramverk och principer från kognitiv
  beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Våra
  kliniska behandlingsstudier har bidragit till att ACT idag anses vara en
  behandling med gott vetenskapligt stöd vid långvarig smärta.
  Vägledande i arbetet har varit att kliniska verksamheter bör drivas
  utifrån vetenskapliga principer/, /en /scientist practitioner/ /approach, /
  där kliniska frågor utgör grunden för studier och resultaten från
  forskningen omedelbart omsätts i klinisk praxis, där varje patient
  medverkar i forskning och vården sker utifrån datadrivna beslutsprocesser.
  *Forskningsprogram*
  Forskargruppen innefattar både doktorander och post-docs. Vi driver ett
  translationellt forskningsprogram inom området smärta med flera olika
  projekt för att utveckla och utvärdera:
  * effekter av beteendeinterventioner vid långvarig smärt
  * förändringsprocesser (verksamma mekanismer) i framgångsrik behandling
  * inflammatoriska processers betydelse för långvarig smärta och
  behandling
  * digitala interventioner
  * föräldrastödsinsatser och familjefaktorers betydelse vid pediatrisk
  långvarig smärta
  * prediktion och prevention av kronisk post-kirurgisk smärta hos barn och
  ungdomar
  * metoder för att mäta hälsa och förändringsprocesser (frågeformulär,
  dynamiska itembanker)
  Utanför området långvarig smärta bedriver gruppen studier om påfrestning
  och motståndskraft (resiliens) hos personal inom intensivvården i samband
  med Covid-19, samt effekter av stödinsatser, inklusive chefsstöd,
  samtalsmetod och stresshantering.
  *Samarbeten*
  Forskningen genomförs i samarbeten med nationella och internationella
  grupper vid bland annat Uppsala Universitet, Örebro Universitet,
  Linnéuniversitetet, Göteborgs Universitet, Stanford University (USA) och KU
  Leuven (Belgien).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2027

Examina och utbildning

 • Docent, Psykologi, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI