Samspel mellan fysisk och psykisk ohälsa – Agnieszka Butwickas forskargrupp

Min forskningsgrupp undersöker sambanden mellan psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionssättningar och somatiska tillstånd hos unga. Genom ett livstidsperspektiv försöker vi förstå orsakerna och konsekvenserna av dessa samtidiga sjukdomar från tidiga riskfaktorer genom barndomen och vuxenlivet. Genom att undersöka interaktionerna mellan olika faktorer hoppas vi kunna identifiera strategier som kan förbättra ungas hälsa och välbefinnande.

Tecknad bild av Wargentinhuset på KI Campus Solna

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Boman, Marcus
  • Liu, Shengxin
  • Michalak, Arkadiusz
  • Burzyński, Jacek

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden

SISU

Vi hänvisar till den engelska sidan för mer information om projektet. 

SISU-teamet

Vårt tvärvetenskapliga team består av forskare med expertis inom barns och ungdomars välbefinnande, utvecklingspsykologi, barn- och ungdomspsykiatri, utbildningsresultat och konsekvenser av pandemin.

Ansvariga forskare

Profile image

Agnieszka Butwicka

Ansvarig forskare för SISU-konsortiet, SISU-teamledare, Sverige
+46852482428

Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Division of Mental Health Services, R&D Department, Akershus University Hospital, Lørenskog, Norway

Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway

Profile image

Zheng Chang

SISU teamledare, Sverige

Eivind Ystrøm

SISU teamledare, Norge

University of Oslo, Department of Psychology, Norway

Thorhildur Halldorsdottir

SISU teamledare, Island

Reykjavik University, Iceland

Jaana Suvisaari

SISU teamledare, Finland

Finnish Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland

Finansierat av

Logotyp för NordForsk