Samverkan

Vi inom Eric Thelins forskargrupp har en rad olika samarbetsprojekt, både nationellt och internationellt.

 

Bland annat samarbetar vi lokalt med:

  • David Nelson (Fyfa, Karolinska Institutet (KI)) kring forskning kring neuro-imaging och neurointensivvård,
  • Rebecka Rubenson-Wahlin (SÖS, KI) kring pre-hospital och akutvård av patienter med traumatiska hjärnskador och
  • Fredrik Piehl (CNS, KI) kring neuroinflammation och biomarkörer för hjärnskada vid TBI.

Nationellt har vi ett sedan länge etablerat samarbete med:

  • Henrik Zetterberg och Kaj Blennow (Göteborgs Universitet) för proteinbiomarkörer samt
  • Matej Oresic (Örebro Universitet) för metaboliter som biomarkörer efter skada.

Internationellt har vi samarbete med bland andra:

  • Adel Helmy (University of Cambridge, UK) kring neuroinflammation,
  • Rahul Raj (Helsingfors Universitet, Finland) och Frederick Zeiler (University of Manitoba, Canada) för förbättrad övervakning efter traumatisk hjärnskada, bland annat med artificiell intelligens.

 

ET
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2023-11-14