Robert Harris forskargrupp - vår forskning

Vi strävar efter att tillämpa nya behandlingsmetoder som kommer från experimentella studier till människans kliniska miljö.

Immunoterapi


Vi ägnar oss åt undersökning av patogener av autoimmuna sjukdomar, inklusive multipel skleros (MS), typ I diabetes (T1DM) och reumatoid artrit (RA), och att utveckla nya terapier för dessa sjukdomar. Dessa representerar några av de vanligaste sjukdomarna i västvärlden och utgör en enorm börda för hälsobudgetar världen över.

De terapier som för närvarande används har bara en liten fördel för de flesta patienter och behovet av nya terapeutiska ingrepp är därför av största vikt. Genom studier av experimentella sjukdomar strävar vi efter att tillämpa denna kunskap till den kliniska situationen.

Vi genomför ett starkt sammanlänkat forskningsprogram som syftar till att tillämpa kunskap från projekt inom grundforskning i en klinisk miljö. Dessa mål kan sammanfattas som:

  • Karakterisering av de immuna mekanismer som ligger bakom autoimmuna sjukdomar
  • Definiera de biokemiska och immunologiska grunderna för autoantigenicity av självproteiner
  • Utveckling av nya terapier för behandling av autoimmuna sjukdomar

Forskningsprojekt

  • Vilka immunologiska mekanismer styr utvecklingen av en autoimmun sjukdom?
  • Varför uppkommer autoimmunitet till att börja med?
  • Hur kan vi dämpa eller bota sjukdomarna?

Kontakt

Robert Harris

Professor
Harris
K8 Klinisk neurovetenskap
RH
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2023-05-26