Resurser

Observational Fear Conditioning Procedure

The Observational Fear Conditioning Protocol är ett paradigm för att undersöka socialt inlärda rädsloresponser. Detta protokoll är ett lämpligt alternativ till det ofta använda paradigmet för Pavloviansk rädsloinlärning, där rädsloresponer lärs in via direktupplevelser. I Observational Fear Conditioning Protocol iakttar deltagaren (observatören) en demonstratör som presenteras för ett betingat stimulus (CS) parat med ett aversivt obetingat stimulus (US).

För mer information om the Observational Fear Conditioning Protocol, vänligen se:

Assessment of social transmission of threats in humans using observational fear conditioning.
Haaker J, Golkar A, Selbing I, Olsson A
Nat Protoc 2017 Jul;12(7):1378-1386

Observationell inlärningsfas

Testfas/direkt uttryckfas

Fler referenser för Observational Fear Conditioning Procedure

The causal role of affect sharing in driving vicarious fear learning.
Müllner-Huber A, Anton-Boicuk L, Pronizius E, Lengersdorff L, Olsson A, Lamm C
PLoS One 2022 ;17(11):e0277793

Observation of others' threat reactions recovers memories previously shaped by firsthand experiences.
Haaker J, Diaz-Mataix L, Guillazo-Blanch G, Stark SA, Kern L, LeDoux JE, Olsson A
Proc Natl Acad Sci U S A 2021 Jul;118(30):

Observational learning of fear in real time procedure.
Szczepanik M, Kaźmierowska AM, Michałowski JM, Wypych M, Olsson A, Knapska E
Sci Rep 2020 Oct;10(1):16960

A common neural network differentially mediates direct and social fear learning.
Lindström B, Haaker J, Olsson A
Neuroimage 2018 Feb;167():121-129

The interplay of social group biases in social threat learning.
Golkar A, Olsson A
Sci Rep 2017 Aug;7(1):7685

Social Fear Learning: from Animal Models to Human Function.
Debiec J, Olsson A
Trends Cogn Sci 2017 Jul;21(7):546-555

Assessment of social transmission of threats in humans using observational fear conditioning.
Haaker J, Golkar A, Selbing I, Olsson A
Nat Protoc 2017 Jul;12(7):1378-1386

Endogenous opioids regulate social threat learning in humans.
Haaker J, Yi J, Petrovic P, Olsson A
Nat Commun 2017 May;8():15495

Neural signals of vicarious extinction learning.
Golkar A, Haaker J, Selbing I, Olsson A
Soc Cogn Affect Neurosci 2016 Oct;11(10):1541-9

Immunization against social fear learning.
Golkar A, Olsson A
J Exp Psychol Gen 2016 Jun;145(6):665-71

Testosterone and estrogen impact social evaluations and vicarious emotions: A double-blind placebo-controlled study.
Olsson A, Kopsida E, Sorjonen K, Savic I
Emotion 2016 Jun;16(4):515-23

Vicarious Fear Learning Depends on Empathic Appraisals and Trait Empathy.
Olsson A, McMahon K, Papenberg G, Zaki J, Bolger N, Ochsner KN
Psychol Sci 2016 Jan;27(1):25-33

Spontaneous eye movements and trait empathy predict vicarious learning of fear.
Kleberg JL, Selbing I, Lundqvist D, Hofvander B, Olsson A
Int J Psychophysiol 2015 Dec;98(3 Pt 2):577-83

Social learning of fear and safety is determined by the demonstrator's racial group.
Golkar A, Castro V, Olsson A
Biol Lett 2015 Jan;11(1):20140817

Other people as means to a safe end: vicarious extinction blocks the return of learned fear.
Golkar A, Selbing I, Flygare O, Ohman A, Olsson A
Psychol Sci 2013 Nov;24(11):2182-90

Social learning of fear.
Olsson A, Phelps EA
Nat Neurosci 2007 Sep;10(9):1095-102

Learning fears by observing others: the neural systems of social fear transmission.
Olsson A, Nearing KI, Phelps EA
Soc Cogn Affect Neurosci 2007 Mar;2(1):3-11

Learned fear of "unseen" faces after Pavlovian, observational, and instructed fear.
Olsson A, Phelps EA
Psychol Sci 2004 Dec;15(12):822-8

KDEF

The Karolinska Directed Emotional Faces (KDEF)

Om KDEF

Karolinska Directed Emotional Faces (KDEF) är en uppsättning av totalt 4900 bilder av mänskliga ansiktsuttryck av känslor. Materialet utvecklades 1998 av Daniel Lundqvist, Anders Flykt och professor Arne Öhman vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för psykologi, Stockholm, Sverige.

Materialet utvecklades ursprungligen för att användas för psykologiska och medicinska forskningsändamål. Mer specifikt utvecklades materialet för att vara särskilt lämpligt för studier av perception, uppmärksamhet, känsla, minne och bakåtmaskning. Därför lades särskilt fokus på att skapa mjuka bilder med jämn ljusstyrka, där uttryck fotograferas från flera vinklar. Därtill används enhetliga T-shirtfärger och ett rutnät för att centrera deltagarnas ansikte under fotografering, och ögon och munnar placeras i fasta bildkoordinater under skanning.

Uppsättningen består av 70 individer som var och en visar 7 olika känslomässiga uttryck, där varje uttryck fotograferas (två gånger) från 5 olika vinklar.

Användningsvillkor

KDEF-stimuli får enbart användas utan kostnad för icke-kommersiella forskningsändamål. All (vidare-)distribution och publicering utan skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavarna är förbjuden. Upphovsrättsinnehavare är Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för psykologi, Stockholm, Sverige.

Referera till KDEF

Lundqvist, D., Flykt, A., & Öhman, A. (1998). The Karolinska Directed Emotional Faces – KDEF, CD ROM från Institutionen för klinisk neurovetenskap, psykologsektionen, Karolinska Institutet, ISBN 91-630-7164-9.

Ladda ner KDEF

KDEF-stimuli består av ett ZIP-arkiv som innehåller de 4900 bilderna och en PDF-fil med allmän information och användningsvillkor. 

För att läsa mer och ladda ner KDEF, gå till kdef.se

AO
Innehållsgranskare:
Felicia Lind
2023-05-23