Ögononkologi och -patologi

Vi forskar kliniskt och prekliniskt för att fördjupa kunskaper, förbättra överlevnad och minska lidande i ögoncancer och sjukdomar i ögonlock och tårvägar.

Ett stort antal olika sorters tumörer kan uppstå i ögat, ögonlocken och ögonhålan. Vissa av dessa är godartade. Andra är elakartade och mycket aggressiva. Vi forskar för att minska lidandet dessa orsakar.

Malignt melanom utgånget från ögats åderhinna – uvea – är den vanligaste typen av tumör inuti ögat hos vuxna. Över tid utvecklar nästan hälften av patienter med sjukdomen metastaser, även om ögat opererats bort. Detta tros bero på att så kallade mikrometastaser lämnar primärtumören mycket tidigt. Dessa mikrometastaser kan ligga vilande i flera år i t.ex. benmärg och lever. När de väl börjar växa är patientens prognos mycket dyster. Till skillnad från de flesta andra cancersjukdomar har överlevnaden i uvealt melanom heller inte förbättrats på flera decennier. Detta vill vi råda bot på. Till exempel fördjupar vi våra kunskaper om sjukdomen med både kliniska och laboratoriebaserade studier. Vi utvecklar även prognostiska tester med hög precision och genomför kliniska studier för att försöka förebygga utvecklingen av dottertumörer.

Den vanligaste ögontumören hos barn är Retinoblastom. I nationella och internationella samarbeten forskar vi om genetiska aspekter av sjukdomen, utvärderar resultaten av nya typer av behandlingar och om förändringar som ökar risken för ett allvarligt förlopp.

 

Forskningsprojekt

Vi forskar translationellt i både klinisk sjukhusmiljö och på laboratorier. Genom att både våra forskare och vår infrastruktur uteslutande är inriktade på ögononkologi och ögonpatologi nås spetskompetens på just detta område. 

*
Foto: Gustav Stålhammar

Utvalda publikationer

Presenting Symptoms Are Associated with Uveal Melanoma-Related Death

Maria Fili, Stefan Seregard, Gustav Stålhammar

Ophthalmology. 2020 Nov 27;S0161-6420(20)31118-0.doi: 10.1016/j.ophtha.2020.11.023. Online ahead of print.

Expression of immune checkpoint receptors Indoleamine 2,3-dioxygenase and T cell Ig and ITIM domain in metastatic versus nonmetastatic choroidal melanoma

Gustav Stålhammar, Stefan Seregard, Hans E Grossniklaus

Cancer Med. 2019 Jun;8(6):2784-2792.doi: 10.1002/cam4.2167. Epub 2019 Apr 16.

Prediction of BAP1 Expression in Uveal Melanoma Using Densely-Connected Deep Classification Networks

Muyi Sun, Wei Zhou, Xingqun Qi, Guanhong Zhang, Leonard Girnita, Stefan Seregard, Hans E Grossniklaus, Zeyi Yao, Xiaoguang Zhou, Gustav Stålhammar

Cancers (Basel). 2019 Oct 16;11(10):1579.doi: 10.3390/cancers11101579.

Subfoveal fibrovascular membranes in age-related macular degeneration express vascular endothelial growth factor

A Kvanta, P V Algvere, L Berglin, S Seregard

Invest Ophthalmol Vis Sci. 1996 Aug;37(9):1929-34.

A 10-year experience of outcome in chemotherapy-treated hereditary retinoblastoma

Katarina Bartuma, Niklas Pal, Sonja Kosek, Stefan Holm, Charlotta All-Ericsson

Acta Ophthalmol. 2014 Aug;92(5):404-11.doi: 10.1111/aos.12282. Epub 2013 Oct 7.

Pain and discomfort in the anophthalmic socket

Elin Bohman  1 , Marie L Roed Rassmusen, Eva Dafgård Kopp

Curr Opin Ophthalmol. 2014 Sep;25(5):455-60.doi: 10.1097/ICU.0000000000000069.

Forskargruppsledare

Gustav Stålhammar

Forskargruppsledare
K8 Klinisk neurovetenskap

Stefan Seregard

Forskargruppsledare
K8 Klinisk neurovetenskap

Gruppmedlemmar

Charlotta All Ericsson, Anknuten till forskning

Katarina Bartuma, Anknuten till forskning

Eva Dafgård Kopp Anknuten till forskning

Elin Bohman Anknuten till forskning

Louise Ramsköld Cabaca, Doktorand

Christina Herrspiegel, Doktorand

Shiva Sabazade, Doktorand

Viktor Gill, Doktorand

Alexander Berg Rendahl, Postdoktorala studier

Anna Wiktorin Doktorand